Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

Objavljen poziv za poduzetnike početnike

Datum objave: 17. prosinac 2018.

Dugoočekivani poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza objavljen je u petak 14. prosinca 2018. Prijave će biti moguće od 15. veljače 2019. od 11 sati.

Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Prema definiciji u UzP-u, novost na tržištu je proces uvođenja dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Svrha ovog Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Sufinanciranje: do 85%

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga

Radi se o trajno otvorenem pozivu na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta - može obuhvaćati: prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju; prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika; revizija Studije izvedivosti; Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda; zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom)
  • ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge
 • priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati: izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana; istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju; verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe; testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima; priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija; operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište; pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
  • mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
  • izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
 • Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
  • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu i/ili
  • Troškove upravljanja projektom i/ili
  • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
  • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
  • Revizija projekta (ukoliko je primjenjivo)
 • Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. godine o zajedničkom sustavu PDV-a
  • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Pratite nove najave za bespovratna sredstva

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv za više informacija javite nam se na mail.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje