Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

Objavljen poziv za poduzetnike početnike

Datum objave: 17. prosinac 2018.

Dugoočekivani poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza objavljen je u petak 14. prosinca 2018. Prijave će biti moguće od 15. veljače 2019. od 11 sati.

Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Prema definiciji u UzP-u, novost na tržištu je proces uvođenja dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Svrha ovog Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Sufinanciranje: do 85%

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga

Radi se o trajno otvorenem pozivu na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta - može obuhvaćati: prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju; prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika; revizija Studije izvedivosti; Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda; zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom)
  • ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge
 • priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati: izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana; istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju; verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe; testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima; priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija; operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište; pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
  • mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
  • izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
 • Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
  • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu i/ili
  • Troškove upravljanja projektom i/ili
  • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
  • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
  • Revizija projekta (ukoliko je primjenjivo)
 • Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. godine o zajedničkom sustavu PDV-a
  • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Pratite nove najave za bespovratna sredstva

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv za više informacija javite nam se na mail.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje