Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Više od 265 milijuna bespovratnih kuna dostupno kroz mjeru 6

Objavljena 2 natječaja iz mjere 6 – 6.3.1. i 6.1.1., za male i mlade poljoprivrednike

Datum objave: 14. listopad 2021.

Ministarstvo poljoprivrede je unutar Mjere 6 Programa ruralnog razvoja objavilo natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju za tip operacije 6.3.1. iznosi 112.500.000 kn, a za tip operacije 6.1.1. iznosi 152.563.412 kn. Ukupno je poljoprivrednicima dostupno preko 265 milijuna kuna.

Intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u sustavu Agronet od 15.studenog 2021. od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. do 12:00 sati.

6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

 • samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
 • trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji. Prihvatljivi troškovi koji se odnose na obnovljive izvore energije i digitalizaciju navedeni su u Prilogu 6 Natječaja.

6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Visina javne potpore određena je kao fiksni iznos 50.000,00 EUR

Prihvatljivi korisnici su:

 • mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju
 • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata, isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji. Prihvatljivi troškovi koji se odnose na obnovljive izvore energije i digitalizaciju navedeni su u Prilogu 6 Natječaja.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na jedan od ova dva Natječaja, ili želite znati više, obratite se našim konzultantima koji Vam mogu pružiti usluge savjetovanja i izrade projektne prijave.

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje