Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Novih 250 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

Objavljena mjera 7.4.1, za povećanje kvalitete života ruralnog stanovništva

Datum objave: 10. lipanj 2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 7.4 – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su:

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi aktivnosti i troškovi su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

 • tržnica
 • društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • dječjih vrtića
 • vatrogasnih domova

Ukupni iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK, od čega:

 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i  sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
 • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija o Natječaju možete pronaći ovdje, ili se obratite našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje