Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Novih 250 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

Objavljena mjera 7.4.1, za povećanje kvalitete života ruralnog stanovništva

Datum objave: 10. lipanj 2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 7.4 – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su:

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi aktivnosti i troškovi su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

 • tržnica
 • društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • dječjih vrtića
 • vatrogasnih domova

Ukupni iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK, od čega:

 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i  sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
 • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija o Natječaju možete pronaći ovdje, ili se obratite našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje