Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Tranzicija na OIE dobiva sve veći zamah

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost – ciljevi EU i RH

Datum objave: 03. ožujak 2022.

Sve više se priča o energetskoj samodostatnosti, energetskoj učinkovitosti, većem korištenju obnovljivih izvora energije. Gdje je tu Hrvatska?

Europska unija snažno zagovara povećanje energetske samodostatnosti kroz smanjenje ovisnosti o plinu i nafti, te potiče države članice na ulaganja u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Načelo energetske učinkovitosti jedno je od ključnih načela energetske unije, s ciljem da se zajamči sigurna, održiva, konkurentna i cjenovno pristupačna opskrba energijom u EU-u.

U vidu nedavnih događaja i prijetnje prekida opskrbe plinom te povećanjem cijena energenata, plan Europske unije je razumljiv, a pri tome pridonosi i ekološkoj održivosti i smanjenju zagađenja.

Godine 2007. doneseni su ambiciozni ciljevi smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za 20% do 2020. godine. U okviru paketa „Čista energija za sve Europljane” 2018. godine postavljen je novi cilj smanjenja potrošnje energije za najmanje 32,5% do 2030. Također, od država članica EU-a isto tako se zahtijeva da uspostave mjere za smanjenje svoje godišnje potrošnje energije u prosjeku za 4,4% do 2030.

Europska komisija je u srpnju 2021. predložila reviziju u s skladu s novim klimatskim ambicijama da se emisije stakleničkih plinova EU-a smanje za najmanje 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. te da EU do 2050. postane klimatski neutralan. Predlaže se povećanje ciljeva smanjenja potrošnje primarne i konačne energije na 39% odnosno 36% do 2030., u usporedbi s ažuriranim polaznim projekcijama iz 2020.

Što to znači u praksi?

Europska komisija predlaže sljedeće:

Energetska učinkovitost zgrada

 • svaka država članica mora utvrditi dugoročnu strategiju obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda javnih i privatnih zgrada kako bi se do 2050. ostvario energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada
 • pretvaranje postojećih zgrada u „zgrade približno nulte energije” do 2050. mora se ubrzati, a od 2021. sve nove zgrade moraju imati gotovo nultu potrošnju energije;
 • modernizacija svih zgrada podupire se s pomoću pametnih tehnologija

Kogeneracija

 • od država članica traži se da ocijene potencijal za visokoučinkovitu kogeneraciju i centralizirano grijanje i hlađenje na svojim teritorijima te da o tome izvijeste Komisiju, kao i da provedu analize troškova temeljene na klimatskim uvjetima, ekonomskoj izvedivosti i tehničkoj prikladnosti

Energetska učinkovitost proizvoda

 • navođenje podataka o proizvodu, o potrošnji energije i korištenju ostalih resursa za sve proizvode povezane s energijom
 • zahtjevi ekološkog dizajna za proizvode koji troše energiju

Sukladno svemu navedenom i Hrvatska kao članica Europske unije mora pridonijeti ostvarivanju zadanih ciljeva o smanjenju potrošnje energije i smanjenju emisije.

U tu svrhu izrađen je i objavljen Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Ciljevi zadani u ovom nacionalnom planu su sljedeći:

 • smanjiti  emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% do 2030. godine, u usporedbi s emisijama iz 1990. godine
 • povećati korištenje energije iz obnovljivih izvora energije sukladno tablici

Tablica: Indikativni nacionalni ciljevi za udjele OIE do 2030. godine

Izvor: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-02/croatia_draftnecp_hr_0.pdf

 • Okvirni nacionalni cilj povećanja energetske učinkovitosti izražen kao apsolutni iznos neposredne potrošnje energije u 2020. godini je 291,3 PJ (6,96 Mten). Odgovarajući cilj izražen kao apsolutni iznos primarne energije u 2020. godini je 448,5 PJ (10,71 Mten)

Slika: Kretanje primarne i neposredne potrošnje energije u razdoblju od 2020. do 2030. godine

Izvor: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-02/croatia_draftnecp_hr_0.pdf

Veliku ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva imat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je donio i provodi nekoliko programa će izravno utjecati na ostvarivanje zadanih ciljeva. Neki od najpoznatijih i najizdašniji su:

 • Program sufinanciranja nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva
 • Energetska obnova obiteljskih kuća
 • Energetska obnova javnih zgrada
 • Program energetske obnove zgrada do 2030. godine
 • Program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila u javnom i privatnom sektoru

Javni pozivi i natječaji se objavljuju kroz cijelu godinu, ovisno o području i namjeni. Pa će tako vrlo vjerojatno opet biti objavljen javni poziv a sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane i tvrtke, a prema najavama do kraja ožujka 2022. godine trebao bi biti objavljen dugo očekivani javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Za više informacija o ovom javnom pozivu obratite se našim konzultantima.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Rawpixel

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje