Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Tranzicija na OIE dobiva sve veći zamah

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost – ciljevi EU i RH

Datum objave: 03. ožujak 2022.

Sve više se priča o energetskoj samodostatnosti, energetskoj učinkovitosti, većem korištenju obnovljivih izvora energije. Gdje je tu Hrvatska?

Europska unija snažno zagovara povećanje energetske samodostatnosti kroz smanjenje ovisnosti o plinu i nafti, te potiče države članice na ulaganja u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Načelo energetske učinkovitosti jedno je od ključnih načela energetske unije, s ciljem da se zajamči sigurna, održiva, konkurentna i cjenovno pristupačna opskrba energijom u EU-u.

U vidu nedavnih događaja i prijetnje prekida opskrbe plinom te povećanjem cijena energenata, plan Europske unije je razumljiv, a pri tome pridonosi i ekološkoj održivosti i smanjenju zagađenja.

Godine 2007. doneseni su ambiciozni ciljevi smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za 20% do 2020. godine. U okviru paketa „Čista energija za sve Europljane” 2018. godine postavljen je novi cilj smanjenja potrošnje energije za najmanje 32,5% do 2030. Također, od država članica EU-a isto tako se zahtijeva da uspostave mjere za smanjenje svoje godišnje potrošnje energije u prosjeku za 4,4% do 2030.

Europska komisija je u srpnju 2021. predložila reviziju u s skladu s novim klimatskim ambicijama da se emisije stakleničkih plinova EU-a smanje za najmanje 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. te da EU do 2050. postane klimatski neutralan. Predlaže se povećanje ciljeva smanjenja potrošnje primarne i konačne energije na 39% odnosno 36% do 2030., u usporedbi s ažuriranim polaznim projekcijama iz 2020.

Što to znači u praksi?

Europska komisija predlaže sljedeće:

Energetska učinkovitost zgrada

 • svaka država članica mora utvrditi dugoročnu strategiju obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda javnih i privatnih zgrada kako bi se do 2050. ostvario energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada
 • pretvaranje postojećih zgrada u „zgrade približno nulte energije” do 2050. mora se ubrzati, a od 2021. sve nove zgrade moraju imati gotovo nultu potrošnju energije;
 • modernizacija svih zgrada podupire se s pomoću pametnih tehnologija

Kogeneracija

 • od država članica traži se da ocijene potencijal za visokoučinkovitu kogeneraciju i centralizirano grijanje i hlađenje na svojim teritorijima te da o tome izvijeste Komisiju, kao i da provedu analize troškova temeljene na klimatskim uvjetima, ekonomskoj izvedivosti i tehničkoj prikladnosti

Energetska učinkovitost proizvoda

 • navođenje podataka o proizvodu, o potrošnji energije i korištenju ostalih resursa za sve proizvode povezane s energijom
 • zahtjevi ekološkog dizajna za proizvode koji troše energiju

Sukladno svemu navedenom i Hrvatska kao članica Europske unije mora pridonijeti ostvarivanju zadanih ciljeva o smanjenju potrošnje energije i smanjenju emisije.

U tu svrhu izrađen je i objavljen Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Ciljevi zadani u ovom nacionalnom planu su sljedeći:

 • smanjiti  emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% do 2030. godine, u usporedbi s emisijama iz 1990. godine
 • povećati korištenje energije iz obnovljivih izvora energije sukladno tablici

Tablica: Indikativni nacionalni ciljevi za udjele OIE do 2030. godine

Izvor: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-02/croatia_draftnecp_hr_0.pdf

 • Okvirni nacionalni cilj povećanja energetske učinkovitosti izražen kao apsolutni iznos neposredne potrošnje energije u 2020. godini je 291,3 PJ (6,96 Mten). Odgovarajući cilj izražen kao apsolutni iznos primarne energije u 2020. godini je 448,5 PJ (10,71 Mten)

Slika: Kretanje primarne i neposredne potrošnje energije u razdoblju od 2020. do 2030. godine

Izvor: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-02/croatia_draftnecp_hr_0.pdf

Veliku ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva imat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je donio i provodi nekoliko programa će izravno utjecati na ostvarivanje zadanih ciljeva. Neki od najpoznatijih i najizdašniji su:

 • Program sufinanciranja nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva
 • Energetska obnova obiteljskih kuća
 • Energetska obnova javnih zgrada
 • Program energetske obnove zgrada do 2030. godine
 • Program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila u javnom i privatnom sektoru

Javni pozivi i natječaji se objavljuju kroz cijelu godinu, ovisno o području i namjeni. Pa će tako vrlo vjerojatno opet biti objavljen javni poziv a sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane i tvrtke, a prema najavama do kraja ožujka 2022. godine trebao bi biti objavljen dugo očekivani javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Za više informacija o ovom javnom pozivu obratite se našim konzultantima.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Rawpixel

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje