Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Amortizacija

Obračun amortizacije i stope amortizacije

Datum objave: 22. studeni 2019.

U ovoj objavi saznajte kako se radi obračun amortizacije i koliko iznose stope amortizacije. Donosimo primjer kako izračunati amortizaciju i na što trebate obratiti pažnju kad se radi amortizacija dugotrajne imovine.

Svako poduzeće u svome poslovanju koristi, odnosno troši kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Kratkotrajna imovina se uglavnom potroši u jednom proizvodnom ciklusu, a dugotrajna imovina se troši postupno. To trošenje dugotrajne imovine naziva se amortizacijom.

Amortizira se dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina.

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn i vijek trajanja dulji od godinu dana. Stvari opreme s nižom nabavnom vrijednošću od navedene vode se u knjigovodstvu kao sitni inventar, ili se knjiže na trošak ako se brzo potroše.

Ne amortiziraju se zemljišta, šume i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture, umjetnička djela.

Osnovica za obračun amortizacije

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost navedene imovine. Amortizacija se obračunava od prvog dana idućeg mjeseca nakon kojeg je nabavljena imovina stavljena u uporabu. 

Za obračun amortizacije potrebno je utvrditi:

  • osnovicu za obračun amortizacije,
  • korisni vijek trajanja imovine
  • te metodu obračuna amortizacije.

Stope amortizacije

Amortizacijske stope po pojedinim grupama dugotrajne imovine su u tablici:

Godišnje amortizacijske stope mogu se podvostručiti i porezno su priznani rashod.

Imajte na umu, da se tržišna vrijednost imovine i knjigovodstvena vrijednost imovine mogu bitno razlikovati.

Metode obračuna amortizacije

Postoji više metoda obračuna amortizacije, a pregled svih metoda i pojašnjenje kako se provode je u nastavku.

  • Linearna (pravocrtna ili proporcionalna) metoda – ista stopa amortizacije kroz cijeli vijek trajanja, odnosno iznos amortizacije je isti tijekom cijelog vijeka uporabe imovine.
  • Degresivna metoda – stopa amortizacije se smanjuje kroz vijek trajanja, odnosno imovina se većim dijelom amortizira u prvim godinama vijeka uporabe.
  • Progresivna metoda – stopa amortizacije se povećava kroz vijek trajanja, odnosno imovina se većim dijelom amortizira u zadnjim godinama vijeka uporabe.
  • Funkcionalna metoda – obračun amortizacije po učinku, odnosno temelji se na očekivanom korištenju dugotrajne imovine (prema broju sati rada ili prema broju proizvedenih proizvoda/usluga).

Za poduzeće je važno koju metodu obračuna amortizacije koristi jer amortizirani iznos tijekom godine utječe na rashode poduzeća, ali i na financijski rezultat. No Zakon o porezu na dobit propisao je linearnu metodu kao metodu za obračun amortizacije.

Amortizacija nekretnine - primjer obračuna amortizacije

Evo primjer kako izračunati amortizaciju prema linearnoj metodi za nekretnine:

  • Nabavna vrijednost nekretnine je 1.000.000 kuna. Stopa amortizacije iznosi 5%, odnosno nekretnina se amortizira u roku od 20 godina.
  • Prema tome: amortizacija = nabavna vrijednost x stopa amortizacije
  • Iznos amortizacije = 1.000.000 x 5% = 50.000 kn godišnje

Važno! Zemljište je dugotrajna materijalna imovina koja najčešće ima neograničen vijek uporabe pa se stoga ne amortizira.

Odgovor pripremila: Dijana Vidović Obadić iz DD ekspert.

Imate li neko pitanje u vezi poduzetništva, računovodstva, prava...?

Slobodno nam pošaljite pitanje i naši savjetnici će Vam odgovoriti u najkraćem roku! 

 

Slične teme:

Što je obrtni kapital

Razlika između tekućeg i žrio računa

Kako izračunati točku pokrića i zašto je važna?

Može li fizička osoba iznajmiti nekretninu obrtu?

Rentabilnost poslovanja

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje