Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Osigurano 55.000 kuna

Općina Gornji Kneginec potiče razvoj poduzetništva

Datum objave: 09. travanj 2019.

Općina Gornji Kneginec je objavila javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Općine Gornji Kneginec za provedbu mjera iz Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu

U cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirat će se sljedeće mjere i aktivnosti:

 • Troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika
  • dodjeljuje se za ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta, registraciju trgovačkog društva, odnosno upisa slobodnog zanimanja u odgovarajući registar
  • subvencija se dodjeljuje u visini od 50% dokumentiranih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po zahtjevu
 • Nabavku opreme
  • pravo na subvenciju imaju gospodarski subjekti za sufinanciranje nabavke opreme trgovačkog društva, odnosno obrta
  • subvencija može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna
 • Kamate na poduzetničke kredite
  • općina subvencionira kamatu na poduzetničke kredite s jednim (1) postotnim poenom gospodarskim subjektima sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji između Općine Gornji Kneginec i poslovne banke
  • pravo na subvencioniranje kamata na kredite ostvaruju gospodarski subjekti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: sjedište na području općine, pozitivno poslovanje u prethodnoj godini, imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, imaju podmirene obveze prema općini, RH i zaposlenicima, korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području općine
 • Troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja
  • subvencije se dodjeljuju za polaganje majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti, čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu, te za usavršavanje, prekvalifikaciju i doškolovanje do srednjoškolske stručne spreme, po verificiranim programima za sjecanje srednje stručne spreme za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine
  • subvencionirat će se do 50% troškova školarine, a najveći iznos subvencije po ovoj mjeri iznosi 2.000,00 kuna po korisniku
 • Troškove pripreme i kandidiranje EU projekata
  • subvencije se dodjeljuju za troškove pripreme i kandidiranje EU projekata, kao što su naknade za konzultante, izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostala dokumentacija potrebna za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih programa.
  • subvencionirat će se 50% troškova pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do iznosa od 5.000,00 kuna

Korisnici subvencija mogu biti obrti, trgovačka društva (mala i srednja) i gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine.

Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna, a subvencije se dodjeljuju za pokriće troškova nastalih u 2018. i 2019. godini.

Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju poštom ili osobno u pisarnici Općine Gornji Kneginec, najkasnije do 31. listopada 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava.

 

Za pomoć kod izrade projektne prijave obratite nam se s povjerenjem na [email protected].

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje