Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Porezne olakšice

Ostvarivanje poreznih olakšica za poduzetnike

Datum objave: 31. listopad 2019.

Polako se približavamo dobu godine kad se podvlači crta na poslovnu godinu u tijeku, kad se rade obračuni i procjenjuje koliko uspješno je tvrtka poslovala. Upravo u tome trenutku mnogi mali i srednji poduzetnici, ako su poslovali uspješno, počinju razmišljati na koje načine mogu umanjiti trošak poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Postoje različite zakonom regulirane porezne olakšice koje umanjuju osnovicu poreza na dobit.  Tipične stavke koje umanjuju osnovicu poreza na dobit su prihodi od dividendi i udjela u dobiti, priznatih gubitaka iz prethodnih razdoblja, prihoda po osnovi vrijednosnog usklađivanja imovine, potraživanja i vrijednosnih papira, amortizacije koja nije bila porezno priznata u ranijim razdobljima.

Manje je poznato da od prošle godine potpore za istraživačko-razvojne projekte također mogu biti porezna olakšica. S obzirom na buduće ulaganje u istraživanje i razvoj poduzetnik umanjuje svoju poreznu osnovicu za prihvatljive troškove istraživanja i razvoja prema porezu na dobit ili porezu na dohodak. Umanjenje porezne osnovice ovisi o vrsti istraživanja i razvoja te veličini projekta koji se prijavljuje.

Tu su i porezne olakšice koje su uvedene posljednjom poreznom reformom, a to su naknada za prehranu zaposlenika, plaćanje smještaja, plaćanje vrtića.

Porezna olakšica mogu biti i troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika.

Više o poreznom priznatom trošku za obrazovanje djelatnika, uključivo i vlasnika poduzeća pronađite na linku.

Pri tome se pod pojmom obrazovanja ne smatra samo formalno školovanje, već stjecanje različitih znanja, razumijevanja, iskustava, vještina i kompetencija kroz seminare, stručnu literaturu, edukacije, radionice i sl.

No, vjerojatno najčešći oblik umanjivanja osnovice poreza su donacije i darovanja

Donacije i darovanja mogu se uputiti za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe. Mogu se uputiti udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a porezno priznatim troškom smatraju se iznosi do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. To se odnosi na obveznike poreza na dobit. Obveznici poreza na dohodak također mogu donirati i darivati u stvarima i novcu (uplaćen na žiroračun) do visine 2% primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a mogu se uputiti za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama.

Kod darovanja robe ili usluga potrebno je izdati račun prema tržišnoj vrijednosti robe te obračunati PDV. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara ili donacije. Za donacije u novcu nije potrebno obračunati PDV niti izdavati račun.

Osim poslovnih subjekata, i fizičke osobe mogu koristiti porezne olakšice za darovanja ili donacije. Darovanja i donacije u naravi ili novcu moraju biti namijenjena za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, i to udrugama i drugim osobama. Fizička osoba može iskoristiti poreznu olakšicu do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Tekst pripremila: Dijana Vidović Obadić

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje