Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
RURALNI RAZVOJ AKTUALNE PRILIKE 2022.

Otvoreni novi natječaji

Datum objave: 30. prosinac 2021.

Na stranicama ruralnog razvoja objavljena su četiri nova natječaja čije prijave kreću od 2022. godine. U nastavku pročitajte više informacija o svakom natječaju.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Vrijednost natječaja je 70.000.000,00 kn. Iznos će se rasporediti na sljedeći način:

  • 50.000.000,00 kn za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje
  • 20.000.000,00 kn za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši do 100.000,00 eura, odnosno do 500.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u 
  • proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Prijave započinju 01.02.2022. i traju do 30.03.2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Vrijednost natječaja je 200.000.000,00 kn. Sredstava će biti raspoređena na sljedeći način:

  • 120.000.000,00 kn za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • 80.000.000,00 kn za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos potpore je do 1.000.000,00 eura za mikro, male i srednje korisnike, do 3.000.000,00 eura za velike korisnike i do 100.000,00 eura za određenu skupinu korisnika.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

Prijave započinju 01.03.2022., a rok za podnošenje je 27.04.2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjena štetnog utjecaja na okoliš

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Natječaj vrijedi 67.000.000,00 kn.

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura. Najviši iznos potpore iznosi do 100.000,00 eura, odnosno 300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

Prijave se zaprimaju od 01.03.2022. do 27.04.2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti korištenja energije.

Iznos raspoloživih sredstava je 141.865.200,00 kn. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos do 100.000,00 eura, odnosno 1.000.000,00 eura.

Intenzitet potpore je do 50% iz Instrumenata Europske unije za oporavak. Iznos potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% za određene slučajeve. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prijave traju od 01.03.2022. do 27.04.2022.

 

Ako imate kakvih pitanja u vezi nekog natječaja ili poziva, slobodno se i u novoj godini obratite našim stručnjacima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje