Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Investicijski zajmovi, zajmovi za obrtna sredstva, zajmovi za ruralni razvoj

Ponovno krenuli HAMAG-BICRO mali zajmovi

Datum objave: 26. ožujak 2024.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO ponovno je otvorila mogućnost prijave poduzetnicima i poljoprivrednicima za dobivanje malih investicijskih zajmova i zajmova za obrtna sredstva.

Zajmovi se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

EFRR Mali zajam za investicije

Cilj Financijskog instrumenta je:

 • jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova
 • otvaranje radnih mjesta
 • poticanje proizvodnih investicija

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji gospodarski subjekti sa minimalno jednom zaposlenom osobom na puno radno vrijeme.

Zajmovi se odobravaju u iznosu od 25.000,01 EUR do maksimalno 100.000,00 EUR.

Ulagati se može u osnova sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) te obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma).

Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, rok otplate do 10 godina uključujući poček, a poček je do max. 1 godine.

Kamatna stopa određuje se sukladno osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma.

EFRR Mali zajam za obrtna sredstva

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali gospodarski subjekti sa minimalno jednom zaposlenom osobom na puno radno vrijeme.

Zajmovi se odobravaju u iznosu od 1.000,00 EUR do maksimalno 30.000,00 EUR.

Ulagati se može isključivo u obrtna sredstva (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi).

Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, rok otplate do 3 godina uključujući poček, a poček je do max. 6 mjeseci.

Kamatna stopa određuje se sukladno osnovnoj stopi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (Link).

Mali zajam za ruralni razvoj

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zajmovi se odobravaju u iznosu od 25.000,01 EUR do maksimalno 50.000,00 EUR.

Ulagati se može u osnova sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) te obrtna sredstva.

Rok otplate je do 10 godina uključujući poček, do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i  za ulaganja u turizam u ruralnim područjima.

Poček je do max. 12 mjeseci, odnosno do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti usmjerene na Tipove operacije:

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • 4.1.3 korištenje obnovljivih izvora energije
 • 4.2.1 povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • 4.2.2 korištenje obnovljivih izvora energije
 • 6.4.1 razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • 8.6.1 modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2 modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 

Više informacija o zajmovima možete pronaći na linkovima ili se obratite našim konzultantima.

EFRR Mali zajam za investicije

EFRR Mali zajam za obrtna sredstva

Mali zajam za ruralni razvoj

 

Photo: Freepick

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje