Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Promjene za poduzetnike

Porezna reforma 2024

Datum objave: 08. prosinac 2023.

Nova, 2024. godina donosi i novu poreznu reformu. Porezne promjene vezane uz zakone objavljene su u 'Narodnim novinama' broj 114/23.

Provjerite što sve čeka poduzetnike u 2024. i kako će to utjecati na poslovanje, ali i na standard građana.Ključne promjene:

Zakon o porezu na dohodak od 01.01.2024.

 • ukida se prirez porezu na dohodak - shodno tome rasti će neto plaće radnicima - provjerite koliko?
 • ukidaju se jedinstvene porezne stope od 20% i 30% te općine i gradovi mogu odlučiti o novim stopama poreza na dohodak (niža može biti u rasponu od 15% do 23,6%, a viša u rasponu od 25% do 35,4%); u slučaju ne donošenja odluke u zadanom roku, primjenjuju se dosadašnje stope
 • iznos osnovnog osobnog odbitka iznosi 560 eura umjesto dosadašnjih 530,90 eura te se mijenjaju koeficijenti i svote ostalih osobnih odbitaka (također pozitivan utjecaj na neto plaću)
 • povećan je prag za primjenu više stope poreza na dohodak (30%) s 47.780 eura na 50.400 eura (ovi ide u korist obrtnicima jer će do 50.400 EUR plaćati porez na dohodak po stopi od 20%)
 • smanjuje se osnovica za I. stup MIO (fiksna olakšica od 300 eura za plaće do 700 eura, za plaće od 700,01 eura do 1.300 eura postupno se smanjuje, a za plaće od 1.300,01 euro nema olakšice)
 • zbog ukidanja prireza, povećavaju se porezne stope za konačne dohotke kao što je dohodak od najamnina ili zakupnina, imovinskih prava, kamata i td.
 • napojnice – iznos iznad neoporezivog dijela koji će biti propisan oporezivat će se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%
 • rok plaćanja poreza na dohodak: 28.02., bez obzira na datum podnošenja prijave poreza na dohodak
 • povećanje iznosa neoporezivih naknada, raznih potpora i nagrada, otpremnine, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (na 0,50 eura/km), dnevnica u tuzemstvu (na 30 eura/dan), premija dobrovoljnog MO (na 67 eura/mj., tj. 804 eura/god.)

Zakon o lokalnim porezima

 • ukidanje prireza, zbog kojeg se uvode nove visine poreznih stopa (određuju JLS u zadanim okvirima)
 • porez na kuće za odmor – novi raspon (od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine), određuju JLS, rok za određivanje visine stope 15.12.2023.
 • zaokruživanje iznosa lokalnih poreza i pragova (cestovna vozila, plovila)

Zakon o doprinosima

 • smanjenje osnovice za I. stup MIO pojašnjeno pod t.1 stupa na snagu 01.12.2023. kako bi se primjenjivalo već za plaće za prosinac 2023., koje se većinom isplaćuju u siječnju 2024., te se ne odnosi na primitke koji se ne smatraju plaćom za redovan rad (nagrade, bonusi i sl.)
 • kod osoba koje rade kod više različitih poslodavaca izračun olakšice poslodavci će utvrđivati na temelju izjave drugog poslodavca o svoti bruto plaće ili temeljem podataka Porezne uprave od prethodnog mjeseca

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 • obračun i evidencija napojnica – obveznik fiskalizacije mora osigurati softversku i hardversku podršku za dostavu podataka Poreznoj upravi u realnom vremenu; vodit će se posebna evidencija, i to tako da se u svakom trenutku može utvrditi stanje primljenih napojnica
 • gotovinsko plaćanje između dva obveznika fiskalizacije – eurima i centima do svote od 700,00 eura po jednom računu
 • obveza da se gotov novac (osim napojnica, koje nisu uključene u svotu blagajničkog maksimuma) iznad visine blagajničkog maksimuma treba uplatiti na račun isti ili najkasnije idući radni dan
 • način provjere fiskaliziranog računa – ukida se mogućnost provjere SMS-om; provjera moguća skeniranjem QR koda te upitom na web servis na mrežnoj stranici Porezne uprave

Zakon o porezu na dobit

 • izmjene praga za oporezivanje dobiti (1.000.000 eura)
 • 30.04. rok za plaćanje poreza na dobit
 • vrijednost sitnog inventara povećana na 665 eura
 • pokloni male vrijednosti - do iznosa od 22 eura
 • amortizacija osobnih automobila porezno priznata ako je trošak nabave do 54.000 eura
 • izmjene kod poreza po odbitku (tuzemni isplatitelj plaća inozemnom primatelju) - ukida se kod usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja, osim u EU nekooperativne jurisdikcije; ukida se i za dividende, udjele u dobiti, kamate i autorske naknade plaćene poduzetnicima iz Europskog gospodarskog prostora – Norveška, Island, Lihtenštajn; stopa za isplate u EU nekooperativne jurisdikcije povećana s 20% na 25%

Zakon o PDV-u

 • ispravak porezne osnovice: smanjenje porezne osnovice u slučaju opoziva ili primjene različitih vrsta popusta – prodavatelj porezni obveznik obavještava kupca o smanjenju porezne osnovice, kupac dužan smanjiti pretporez, prodavatelj ne treba čekati ovjeru i suglasnost kupca
 • mogućnost smanjenja porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja duže od godinu dana pod uvjetom da su obavljene i dokazive radnje pažnje dobrog gospodarstvenika (o ispravku potrebno obavijestiti kupca i Poreznu upravu elektroničkim putem uz Obrazac PDV); u slučaju naknadne naplate, srazmjerno povećati poreznu osnovicu (u protivnom kazne od 260,00 do 66.360,00 eura)
 • uvođenje novih obveza za pružatelje platnih usluga – vođenje detaljne evidencije vezano uz prekogranična plaćanja radi kontrole prekograničnih isporuka i suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om
 • zaokruživanja pojedinih pragova (npr. prag za ulazak u sustav PDV-a na 40.000 eura)

Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu: bruto iznos od 840,00 eura. U 2023. bila je 700 eura.

Tekst pripremila:

Hana Babić vlasnica BIZassist, za knjigovodstvo, poslovno savjetovanje i virtualnu asistenciju, kontakt: MAIL

Photo: mentorica.biz

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje