Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Novosti za poduzetnike i one koji će to tek postati

Porezne promjene i promjene u mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a od početka 2020.

Datum objave: 24. prosinac 2019.

Kako to obično biva, prvim danom nove godine na snagu stupaju promjene donesene prethodne godine. Tako je i sada, 1. siječnja 2020. na snagu stupio 4. krug poreznog rasterećenja, a Hrvatski zavod za zapošljavanje mijenja neke mjere aktivne politike zapošljavanja.

Porezne promjene:

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

 • zadržana je opća stopa od 25%
 • proširen obuhvat stope od 13%
  • ​za nositelje fonogramskih prava (usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja    i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno    odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo)
  • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.)
 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, s 3 na 7,5 milijuna kn
 • usklađivanje s EU direktivama 2018/1910 i 2019/475 u pogledu usklađivanja i pojednostavljenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama

Porez na dohodak

 • povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
 • umanjenje obveze poreza na dohodak za 100% za mlade do 25 godina života, a za 50% za one od 26 do 30 godine života (do visine godišnje porezne osnovice od 360 tisuća kuna)
 • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak
  • primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  • uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
 • mogućnost uvida poslodavcu odnosno isplatitelju plaće u neiskorišten iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, najkasnije do dana dospjelosti plaće
 • izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit
 • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze
 • pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima

Porez na dobit

 • podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%  s 3 na 7,5 milijuna kn
 • fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak po "sili zakona" postaje obveznik poreza na dobit, ako je u prethodnom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7,5 milijuna kuna
 • prag ukupnog primitka (7,5 milijuna kn) postaje jedini kriterij za prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit
 • prag od 7,5 milijuna kn odnosi se i na mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu, te na plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija
 • uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (usklađivanje s Direktivom Vijeća EU)
 • skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja na 8 dana
 • inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Posebni porez

 • oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera

Fiskalizacija

 • od 1. travnja 2020. godine uvodi se obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično)
 • od 1. siječnja 2021. godine uvodi se obveza prikaza QR kod na računu

 

Promjene u mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a

Potpore za zapošljavanje

 • ukida se fazni SOR odnosno mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva
 • naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
 • (su)financirati će se 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje

Potpore za samozapošljavanje

 • visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt
 • Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:
  • 1. skupina za općine i gradove od I do IV (visina subvencija: do 100.000 kn)
  • 2. skupina V do VI (visina subvencija do 85.000 kn)
  • 3. skupina VII do VIII (visina subvencija do 75.000 kn)
 • ako se mjera kombinira sa  osposobljavanjem na radnom mjestu subvencija raste za 10.000 kn

Obrazovanje i osposobljavanje

 • izmjene u mjeri osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe
 • uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te Aktivacijski program

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje