Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Novosti za poduzetnike i one koji će to tek postati

Porezne promjene i promjene u mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a od početka 2020.

Datum objave: 24. prosinac 2019.

Kako to obično biva, prvim danom nove godine na snagu stupaju promjene donesene prethodne godine. Tako je i sada, 1. siječnja 2020. na snagu stupio 4. krug poreznog rasterećenja, a Hrvatski zavod za zapošljavanje mijenja neke mjere aktivne politike zapošljavanja.

Porezne promjene:

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

 • zadržana je opća stopa od 25%
 • proširen obuhvat stope od 13%
  • ​za nositelje fonogramskih prava (usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja    i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno    odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo)
  • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.)
 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, s 3 na 7,5 milijuna kn
 • usklađivanje s EU direktivama 2018/1910 i 2019/475 u pogledu usklađivanja i pojednostavljenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama

Porez na dohodak

 • povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
 • umanjenje obveze poreza na dohodak za 100% za mlade do 25 godina života, a za 50% za one od 26 do 30 godine života (do visine godišnje porezne osnovice od 360 tisuća kuna)
 • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak
  • primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  • uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
 • mogućnost uvida poslodavcu odnosno isplatitelju plaće u neiskorišten iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, najkasnije do dana dospjelosti plaće
 • izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit
 • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze
 • pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima

Porez na dobit

 • podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%  s 3 na 7,5 milijuna kn
 • fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak po "sili zakona" postaje obveznik poreza na dobit, ako je u prethodnom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7,5 milijuna kuna
 • prag ukupnog primitka (7,5 milijuna kn) postaje jedini kriterij za prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit
 • prag od 7,5 milijuna kn odnosi se i na mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu, te na plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija
 • uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (usklađivanje s Direktivom Vijeća EU)
 • skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja na 8 dana
 • inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Posebni porez

 • oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera

Fiskalizacija

 • od 1. travnja 2020. godine uvodi se obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično)
 • od 1. siječnja 2021. godine uvodi se obveza prikaza QR kod na računu

 

Promjene u mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a

Potpore za zapošljavanje

 • ukida se fazni SOR odnosno mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva
 • naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
 • (su)financirati će se 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje

Potpore za samozapošljavanje

 • visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt
 • Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:
  • 1. skupina za općine i gradove od I do IV (visina subvencija: do 100.000 kn)
  • 2. skupina V do VI (visina subvencija do 85.000 kn)
  • 3. skupina VII do VIII (visina subvencija do 75.000 kn)
 • ako se mjera kombinira sa  osposobljavanjem na radnom mjestu subvencija raste za 10.000 kn

Obrazovanje i osposobljavanje

 • izmjene u mjeri osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe
 • uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te Aktivacijski program
Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje