Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Intervju – Dijana Vidović Obadić, stručnjak za računovodstvo i financije

Porezne promjene za poduzetnike u 2020.

Datum objave: 10. veljača 2020.

Jedna od naših poslovnih savjetnica je i Dijana Vidović Obadić, poduzetnica i vlasnica tvrtke DD EKSPERT koja se bavi pružanjem računovodstvenih usluga, poslovnim savjetovanjem, analizom financijskih izvještaja. Ukratko nas je upoznala sa svojim radom i promjenama u oporezivanju koje su nastupile početkom godine.

Kako je tekao vaš profesionalni put, od završetka školovanja do vlastite uspješne tvrtke?

Nakon završenog dodiplomskog studija iz Financija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, sada brojim već više od 20 godina radnog iskustva u različitim ekonomskim područjima, kako unutar međunarodnog koncerna tako i u okviru dvije poznate hrvatske tvrtke, a unatrag, sada već gotovo 7 godina, radim u vlastitoj tvrtki koja najvećim dijelom pruža usluge iz područja računovodstva te poslovnog savjetovanja koje se nadovezuje na računovodstvo. Poduzetništvom sam u biti objedinila cjelokupno znanje, vještine i do tada stečeno zaista veliko radno iskustvo te želju da sama mogu odlučiti o tome na koji ću način obavljati poslove i surađivati s drugima.

Naime, računovodstvo je jedna od osnovnih funkcija svakog uspješnog poduzeća, a samo točni, pravovremeni i detaljno razrađeni podaci pružaju poduzetniku ispravan uvid u njegovo poslovanje. Stoga se i naš rad temelji najvećim dijelom na tom pravilu. Želimo da se poduzetnik kojem pružamo uslugu bavi svojom glavnom djelatnošću, a mi smo tu da mu pomognemo sa stajališta brojki, poslovnih knjiga i poreza.

Po potrebi radimo i edukacije iz područja računovodstva i financija, a uz računovodstvo, djelatnost tvrtke proširena je i na tehničke djelatnosti, točnije poslove vezane uz strojarsko inženjerstvo.

Koje su sve porezne izmjene stupile na snagu od 01. siječnja ove godine? Što se može izdvojiti kao najznačajnije?

Svaka nam godina donese nešto novo pa tako ni ova nije bila izuzetak. Krenimo redom.

Što se poreza na dohodak tiče, osnovni odbitak je povećan na 4.000 kn, a u primjeni je za isplate plaća od 01.01.2020. Za većinu to znači od plaće za prosinac prošle godine. Odbici za uzdržavane članove se nisu mijenjali.

Minimalna bruto plaća za 2020. godinu iznosi 4.062,51 kn bruto, tj. 3.250,01 kn neto. Povećana je i tzv. minimalna plaća direktora (osnovica za obračun doprinosa za direktora, člana uprave, likvidatora te upravitelja zadruge) te ona u 2020. godini iznosi 5.682,30 kn.

Povećan je i neoporezivi iznos prigodnih godišnjih nagrada pa se tako u ovoj godini radnicima neoporezivo može isplatiti ukupno 3.000 kn na ime uskrsnice, regresa ili božićnice. Poslodavci mogu svojim zaposlenicima neoporezivo, bezgotovinskim putem, podmiriti i trošak dodatnoga i dopunskog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije u iznosu od 2.500 tis. kn godišnje. Ujedno je za pojedine neoporezive primitke propisan novi rok podnošenja JOPPD obrasca (na dan isplate ili sljedeći dan).

Mladi porezni obveznici imaju pravo na umanjenje poreza i prireza po osnovi nesamostalnog rada u pojedinom poreznom razdoblju, prema posebnom postupku porezne uprave (do svote godišnje porezne osnovice od 360.000 kn i to 100% do 25 godina života te 50% od 26 do 30 godina života).

Od ove su godine i detaljnije propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija: kontrola ponašanja, financijska kontrola, odnos među strankama.

Od 01.01.2020. ukinuta je Mjera aktivne politike zapošljavanja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, više-manje svi znamo da je od 01.01.2020. godine u primjeni snižena stopa od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta, no svakako je potrebno  proučiti pravilnik i upute Porezne uprave o tome tko i kada može primijeniti sniženu stopu jer u praksi može biti svakakvih situacija. Povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn.

U sustavu poreza na dobit podignut je prag na 7,5 mil kn za primjenu niže stope poreza na dobit i za mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu (porezni obveznici koji ostvare ukupni godišnji prihod veći od 7,5 mil kn plaćaju porez 18%, dok oni koji ostvare prihod manji od navedenog iznosa plaćaju porez na dobit po stopi od 12%). Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dohodak postaju obveznici poreza na dobit silom zakona ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili ukupni primitak veći od 7,5 mil kn.

Dotaknimo se na kraju i fiskalizacije jer se od 1. travnja 2020. godine uvodi obveza fiskalizacije pratećih dokumenata (ponuda, predračun i slično) koji se izdaju prije računa, a na kojima se navode podaci o plaćanju.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje