Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Alternativna mogućnost financijske potpore za poduzetničke projekte

Poticaji za poduzetnike kroz Zakon o poticanju ulaganja

Datum objave: 23. svibanj 2023.

Zakon o poticanju ulaganja (ZPU) je alat za poticanje novih investicija koji je dostupan poduzetnicima kroz oslobođenje plaćanja poreza na dobit.

Prihvatljivi prijavitelji i korisnici su pravne i fizičke osobe – mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i obrtnici koji su obveznici poreza na dobit, te koji obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga u Republici Hrvatskoj.

Potpore se odnose na:

 • Održive projekte ulaganja koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti u:
  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima
  • aktivnostima poslovne podrške
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.
 • Projekte kojima se osigurava ekološki sigurna i održiva poduzetnička aktivnost te jedan ili više od sljedećih ciljeva:
  • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske
  • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
  • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
  • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
  • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
  • povećanje poduzetničke konkurentnosti
  • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
  • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje mora biti početno ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 1. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta
 2. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikro poduzetnike u razdoblju realizacije projekta
 3. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 4. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 3.000.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 EUR za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Intenziteti potpora ulaganja:

 • Grad Zagreb: 55% za mikro i male, 45% za srednje i velike poduzetnike
 • Panonska Hrvatska: 70% za mikro i male, 60% za srednje i 50% za velike poduzetnike
 • Sjeverna Hrvatska: 70% za mikro i male, 60% za srednje i 50% za velike poduzetnike
 • Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i male, 50% za srednje i 40% za velike poduzetnike

Osnovica za izračun porezne potpore su (u obzir se uzima veći iznos):

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu, ili
 • trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa

 

Porezne potpore za mikro poduzetnike

 • Mikro poduzetnicima se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 50% za ulaganja od minimalno 50.000,00 EUR u razdoblju do pet godina od godine početka investicije.
 • Uvjet je da poduzetnik otvori minimalno 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja.
 • U opravdane troškove ulaganja za mikro poduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

 • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike ovise o visini ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta:
  • Ulaganje 150.000,00 EUR -1000.000,00 EUR + 5 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka investicije.
  • Ulaganje 1.000.000,00 EUR - 3.000.000,00 EUR + 10 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.
  • Ulaganje 3.000.000,00 EUR + + 15 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.

Također postoje i posebni uvjeti za centre za razvoj informacijsko–komunikacijskih sustava i softvera. Njima se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% za ulaganja od  50.000,00 EUR - 1.000.000,00 EUR, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Ovisno o visini investicije i veličini prijavitelja, moguće je ostvariti potporu u vidu smanjenja postotka poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%.

Potporu je moguće iskoristiti u roku od 10 godina od početka ulaganja (5 godina u slučaju mikro poduzetnika).

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Metoda izračunavanja bespovratne potpore temelji se na stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% = do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 3.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 10% - 20% = do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 6.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti iznad 20% = do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 9.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi usavršavanja uključuju:

 • Troškove predavača
 • Povezane troškove (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme)
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Popratne troškove (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi)

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, no može se povećati do 70% u sljedećim slučajevima:

 • Usavršavanje se provodi za radnike s invaliditetom = + 10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje srednjem poduzetniku = + 10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje malom ili mikro poduzetniku = + 20 postotnih bodova

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Uvjeti za novčanu potporu za kapitalne troškove projekta ulaganja su sljedeći:

 • Ulaganje iznosi najmanje 5.000.000,00 EUR
 • Ulaže se u dugotrajnu imovinu
 • Otvara se najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpora se dodjeljuje u trajanju od tri godine od početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi u sklopu potpore za kapitalne troškove uključuju:

 • Troškove izgradnje nove tvornice
 • Troškove izgradnje industrijskog postrojenja
 • Troškove kupnje novih strojeva ili proizvodne opreme

Visina bespovratne potpore i u ovom slučaju ovisi o stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% - 20% = 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 500.000,00 EUR
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 20% + = 20% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 1.000.000,00 EUR

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Ako će projekt rezultirati velikim broj novootvorenih radnih mjesta, može ostvariti i višu potporu:

 • Otvaranje 100 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 25%
 • Otvaranje 300 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 50%
 • Otvaranje 500 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 100%

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

 • Ova potpora se dodjeljuje poduzetnicima koji će gospodarski aktivirati zemljište ili građevine u vlasništvu RH koje dosad nisu u funkciji te se na njima ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.
 • Potpore se odnosi na dugotrajnu imovinu korisnika potpore te može iznositi minimalno 3.000.000,00 EUR.
 • Uvjet je da se popuni najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa jest:

 • unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije
 • njezina transformacija postojeće razine prema tehnološkoj razini industrije 4.0

Propisane su tri kategorije ulaganja:

 • Prva kategorija: Visina ulaganja iznosi 500.000,00€ – 1.000.000,00 EUR; stopa poreza na dobit se umanjuje za 50%
 • Druga kategorija: Visina ulaganja iznosi 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR; stopa poreza na dobit se umanjuje za 75%
 • Treća kategorija: Visina ulaganja iznosi 3.000.000,00 EUR+; stopa poreza na dobit se umanjuje za 100%

U svim slučajevima se stopa poreza umanjuje u trajanju od maksimalno deset godina od godine početka ulaganja.

 

Za više informacija o potpori i mogućnostima prijave obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje