Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Alternativna mogućnost financijske potpore za poduzetničke projekte

Poticaji za poduzetnike kroz Zakon o poticanju ulaganja

Datum objave: 23. svibanj 2023.

Zakon o poticanju ulaganja (ZPU) je alat za poticanje novih investicija koji je dostupan poduzetnicima kroz oslobođenje plaćanja poreza na dobit.

Prihvatljivi prijavitelji i korisnici su pravne i fizičke osobe – mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i obrtnici koji su obveznici poreza na dobit, te koji obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga u Republici Hrvatskoj.

Potpore se odnose na:

 • Održive projekte ulaganja koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti u:
  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima
  • aktivnostima poslovne podrške
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.
 • Projekte kojima se osigurava ekološki sigurna i održiva poduzetnička aktivnost te jedan ili više od sljedećih ciljeva:
  • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske
  • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
  • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
  • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
  • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
  • povećanje poduzetničke konkurentnosti
  • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
  • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje mora biti početno ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 1. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta
 2. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikro poduzetnike u razdoblju realizacije projekta
 3. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 4. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 3.000.000,00 EUR i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 EUR za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Intenziteti potpora ulaganja:

 • Grad Zagreb: 55% za mikro i male, 45% za srednje i velike poduzetnike
 • Panonska Hrvatska: 70% za mikro i male, 60% za srednje i 50% za velike poduzetnike
 • Sjeverna Hrvatska: 70% za mikro i male, 60% za srednje i 50% za velike poduzetnike
 • Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i male, 50% za srednje i 40% za velike poduzetnike

Osnovica za izračun porezne potpore su (u obzir se uzima veći iznos):

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu, ili
 • trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa

 

Porezne potpore za mikro poduzetnike

 • Mikro poduzetnicima se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 50% za ulaganja od minimalno 50.000,00 EUR u razdoblju do pet godina od godine početka investicije.
 • Uvjet je da poduzetnik otvori minimalno 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja.
 • U opravdane troškove ulaganja za mikro poduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

 • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike ovise o visini ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta:
  • Ulaganje 150.000,00 EUR -1000.000,00 EUR + 5 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka investicije.
  • Ulaganje 1.000.000,00 EUR - 3.000.000,00 EUR + 10 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.
  • Ulaganje 3.000.000,00 EUR + + 15 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.

Također postoje i posebni uvjeti za centre za razvoj informacijsko–komunikacijskih sustava i softvera. Njima se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% za ulaganja od  50.000,00 EUR - 1.000.000,00 EUR, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Ovisno o visini investicije i veličini prijavitelja, moguće je ostvariti potporu u vidu smanjenja postotka poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%.

Potporu je moguće iskoristiti u roku od 10 godina od početka ulaganja (5 godina u slučaju mikro poduzetnika).

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Metoda izračunavanja bespovratne potpore temelji se na stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% = do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 3.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 10% - 20% = do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 6.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti iznad 20% = do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 9.000 EUR po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi usavršavanja uključuju:

 • Troškove predavača
 • Povezane troškove (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme)
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Popratne troškove (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi)

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, no može se povećati do 70% u sljedećim slučajevima:

 • Usavršavanje se provodi za radnike s invaliditetom = + 10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje srednjem poduzetniku = + 10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje malom ili mikro poduzetniku = + 20 postotnih bodova

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Uvjeti za novčanu potporu za kapitalne troškove projekta ulaganja su sljedeći:

 • Ulaganje iznosi najmanje 5.000.000,00 EUR
 • Ulaže se u dugotrajnu imovinu
 • Otvara se najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpora se dodjeljuje u trajanju od tri godine od početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi u sklopu potpore za kapitalne troškove uključuju:

 • Troškove izgradnje nove tvornice
 • Troškove izgradnje industrijskog postrojenja
 • Troškove kupnje novih strojeva ili proizvodne opreme

Visina bespovratne potpore i u ovom slučaju ovisi o stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% - 20% = 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 500.000,00 EUR
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 20% + = 20% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 1.000.000,00 EUR

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Ako će projekt rezultirati velikim broj novootvorenih radnih mjesta, može ostvariti i višu potporu:

 • Otvaranje 100 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 25%
 • Otvaranje 300 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 50%
 • Otvaranje 500 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 100%

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

 • Ova potpora se dodjeljuje poduzetnicima koji će gospodarski aktivirati zemljište ili građevine u vlasništvu RH koje dosad nisu u funkciji te se na njima ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.
 • Potpore se odnosi na dugotrajnu imovinu korisnika potpore te može iznositi minimalno 3.000.000,00 EUR.
 • Uvjet je da se popuni najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa jest:

 • unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije
 • njezina transformacija postojeće razine prema tehnološkoj razini industrije 4.0

Propisane su tri kategorije ulaganja:

 • Prva kategorija: Visina ulaganja iznosi 500.000,00€ – 1.000.000,00 EUR; stopa poreza na dobit se umanjuje za 50%
 • Druga kategorija: Visina ulaganja iznosi 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR; stopa poreza na dobit se umanjuje za 75%
 • Treća kategorija: Visina ulaganja iznosi 3.000.000,00 EUR+; stopa poreza na dobit se umanjuje za 100%

U svim slučajevima se stopa poreza umanjuje u trajanju od maksimalno deset godina od godine početka ulaganja.

 

Za više informacija o potpori i mogućnostima prijave obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje