Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
RURALNI RAZVOJ

Poticaji za poljoprivrednike, aktualno

Datum objave: 22. veljača 2022.

Iako se najavljeni natječaji iz EU fondova za poduzetnike još uvijek čekaju, poljoprivrednici ipak imaju i mogu prijaviti svoje projekte za bespovratna sredstva ili zajmove kako bi dobili potrebnu financijsku pomoć. U nastavku slijedi podsjetnik na aktualne, ali i najavljene prilike.

Mikro zajam za ruralni razvoj

Mikro zajam namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva. Iznos zajma kreće se od 1.000,00 eura do 25.000,00 eura. Namjena zajma su osnovna sredstva te obrtna sredstva do maksimalno 30% iznosa zajma. Kamatna stopa iznosi 0,1% ili 0,25% ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Zajam se mora otplatiti do 5 godina uključujući poček.

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Zajam je namijenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva. Mogući iznosi zajma kreću se od 1.000,00 eura do 25.000,00 eura. Namijenjen je za obrtna sredstva. Kamatna stopa iznosi 0,5%, a rok otplate je do 3 godine uključujući poček.

Aktualni natječaji

Natječaji čije prijave su počele početkom ove godine su: Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala i Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju. Već dulje vrijeme traju prijave za sljedeće natječaje: Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija, Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje i Natječaj za tip operacije 19.1.1. Pripremna pomoć.

Početkom ožujka kreću prijave za nova tri natječaja:

Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 kn od čega:

  • 120.000.000,00 kn za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • 80.000.000,00 kn za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviša do 100.000,00 eura, odnosno 1.000.000,00 eura, odnosno 3.000.000,00 eura. Prijavu počinju 01.03.2022. i traju do 27.04.2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 67.000.000,00 kn. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviša do 100.000,00 eura odnosno 300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Prijave traju od 01.03.2022. do 27.04.2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Iznos raspoloživih sredstava iznosi 141.865.200,00 kn. Intenzitet potpore je do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI), ali može se povećati za određene slučajeve. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000, eura odnosno 1.000.000,00 eura. Prijave traju u razdoblju 01.03.2022. – 27.04.2022.

Natječaj za tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanjem poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“. Svrha natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva
za potporu. Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčenon  ntradicionalne specijalitete
– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama.

Prijave kreću 01.03.2022. i traju do 30.09.2022.

Natječaji u najavi

Planirane natječaje kao i aktualne možete pratiti na stranici Ruralni razvoj. Za I. kvartal 2022. najavljeni su sljedeći natječaji:

  • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mlijeko, meso, voće i povrće, ostali sektori)
  • 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
  • 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
  • 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

 

Ako imate kakvih pitanja ili trebate pomoć kod prijave na neki od navedenih natječaja, slobodno potražite pomoć naših stručnjaka iz Androlić konzalting d.o.o. s iskustvom od pripreme i provedbe više od 140 projekata.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje