Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Novi natječaji za obrtnike i poduzetnike!

Poticaji za tradicijske obrte i pripadnike nacionalnih manjina

Datum objave: 11. siječanj 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pred sam kraj 2023. godine objavilo je dva natječaja za obrtnike i male i srednje poduzetnike. Radi se o javnim pozivima:

 • Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta
 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina


 

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Ukupna vrijednost programa iznosi 470.700 EUR.

Minimalni iznos potpore iznosi 3.000,00 EUR, a maksimalni iznos iznosi 7.000,00 EUR.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi nabave strojeva, postrojenja i opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • Troškovi nabave alata i inventara isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • Troškovi radova vezanih uz poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti (adaptacija prostora)
 • Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)
 • Troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
 • Troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Troškovi usluga vezanih uz razvoj proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda)
 • Troškovi provedbe marketinških aktivnosti (zakup, opremanje izložbenog prostora u svrhu izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice)
 • Troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. rujna 2023. godine.

Više o pozivu na poveznici ministarstva.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Ukupna vrijednost programa iznosi 1.327.228,08 EUR.

Minimalni iznos potpore iznosi 7.000,00 EUR, a maksimalni iznos iznosi 14.000,00 EUR.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi:

Skupina A

ulaganje u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga (nabava strojeva i radnih strojeva8, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa)

prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

Skupina B

usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)

marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i dizajn promidžbenog materijala)

edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Aktivnosti iz skupine B ne mogu se provoditi samostalno, već samo uz aktivnosti iz skupine A.

Troškovi za aktivnosti skupine B mogu iznositi najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2023. godine.

Više o pozivu na poveznici ministarstva.

Prijave na oba natječaja podnose se poštom na adresu Ministarstva, a zaprimaju se do 16. veljače 2024. godine.

Za više informacija o ovim i drugim aktualnim natječajima obratite se našim konzultantima!

 

Photo pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje