Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Datum objave: 07. lipanj 2024.

Dugoočekivani poziv "POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO" (TERUG), napokon objavljen.  Prijave kreću u srpnju.

Kako bi se prijavili prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2. točka 103e Uredbe GBER), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda,
 • uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju štetnih emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007) navedene niže.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga.

Prihvatljive djelatnosti:

Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • 31 Proizvodnja namještaja

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajno otvorenog poziva. Prijave kreću od 15. srpnja od 11h, a najduže do 31. siječnja 2025. do 11h.

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 145.000.000,00 eura osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

• iznos alokacije: 58.000.000,00 eura

• najniži iznos potpore: 70.000,00 eura

• najviši iznos potpore: 995.000,00 eura

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

• iznos alokacije: 87.000.000,00 eura

• najniži iznos potpore: 265.400,00 eura

• najviši iznos potpore: 4.645.200,00 eura

Stope financiranja od 35 - 65%, ovisno o području sjedišta prijavitelja te veličini poduzeća.

 

Za više informacija, pošaljite upit našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje