Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Potpora za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Datum objave: 23. ožujak 2022.

Trenutno je u aplikaciji e-Savjetovanja dostupan Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Ako vas zanima ova potpora, planirate sudjelovati u komentiranju Nacrta i/ili tražiti ovu potporu, donosimo vam najvažnije o spomenutoj potpori.

Predmet Programa je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji prijave su poduzetnici koji ispunjavaju navedene uvjete:

 • mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31)
 • ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije poslovne godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
 • prethodnu 2021. poslovnu godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
 • nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi i
 • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

Prihvatljivi troškovi su strojevi, postrojenja (kotao na biomasu, sušionica, parionica i slično) i za njih vezani uređaji i oprema te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija, izvršeno isključivo od istog dobavljača. Dostupno je ukupno 16.500.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi 70% od ukupno prihvatljivog troška. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000.000,00 kuna.

Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

Prihvatljivi troškovi su građevinski materijal i izgradnja/ adaptacija/ rekonstrukcija objekta. Dostupno je ukupno 10.000.000,00 kn sredstava. Intenzitet potpore iznosi 70% od ukupno prihvatljivog troška. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000.000,00 kuna.

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Prihvatljivi troškovi su softver/ aplikacija i nadogradnja postojećeg softvera/ aplikacije. Na raspolaganju je ukupno 1.500.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi 70% od ukupno prihvatljivog troška. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Sudjelovanje na sajmu ili izložbi

Prihvatljivi troškovi su najam izložbenog prostora, uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge, transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi. Na raspolaganju je 2.000.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi 70% od ukupno prihvatljivog troška. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000,00 kuna.

Kriteriji bodovanja prijave su:

 • veličina podnositelja prijave
 • godine neprekinutog poslovanja podnositelja
 • proizvodni program podnositelja
 • stavljanje proizvoda na tržište u zadnje dvije prethodne godine (tržište RH, izvan RH)
 • omjer ulaganja vlastitih sredstava u odnosu na najviši iznos potpore po provedbenoj mjeri
 • kretanje zaposlenosti u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu
 • vrsta ulaganja koje se sufinancira Javnim natječajem
 • područje na kojem se nalazi proizvodnja, prema indeksu razvijenosti.

Potpore po ovome Programu mogu se dodjeljivati najkasnije do 31. prosinca 2022. Program će biti objavljen na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Trenutno su u tijeku prijave za Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Za sve nedoumice i pitanja oko javnih poziva/natječaja/potpora, obratite se stručnjacima tvrtke Androlić konzalting.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje