Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Objavljen javni Poziv

Za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama dostupno 266 milijuna bespovratnih kuna

Datum objave: 16. listopad 2020.

Nakon dugo čekanja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s tim, prihvatljivi su prijavitelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga su:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 20.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Aktivnosti energetske obnove
  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Intenziteti potpora

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća kao i vrsti troška, a kako slijedi:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije – do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje
 • Mjere energetske učinkovitosti – 65% za mikro i mala, 55% za srednja i 45% za velika poduzeća
 • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju – 80% za mikro i mala, 70% za srednja i 60% za velika poduzeća
 • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – 80% / 65% za mikro i mala, 70% / 55% za srednja i 60% / 45% za velika poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost - do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje

 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2021. godine do 12.00 sati.

 

Više informacija o Pozivu možete dobiti slanjem upita konzultantskoj kući Androlić konzalting koja pruža usluge savjetovanja i izrade projektnih prijava na ovaj Poziv.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje