Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Kulturnjacima i kreativcima dostupno preko 33 milijuna EUR

Poziv za kreativne industrije - NOVI DATUM PRIJAVE

Datum objave: 01. ožujak 2024.

NOVO: Zbog izmijenjenih kriterija odabira, prijave kreću 30. travnja, a poziv je otvoren do 1. srpnja.

Ministarstvo kulture i medija konačno je objavilo javni Poziv Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iznosi 33.180.702,10 EUR.

Potpore su podijeljene u Grupu A i Grupu B

Grupa A

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 40.000,00 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 995.000,00 EUR

Intenziteti potpora:

 • Regionalne potpore za ulaganje – ovisno o lokaciji ulaganja i veličini prijavitelja od 55% do max 75% prihvatljivih troškova za mikro i male subjekte; od 45% do max. 70% prihvatljivih troškova za srednje subjekte
 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do max. 50% prihvatljivih troškova, bez obzira na veličinu poduzeća
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do max. 50% prihvatljivih troškova, bez obzira na veličinu poduzeća
 • Potpore za usavršavanje – do max. 60% prihvatljivih troškova za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća
 • Potpore male vrijednosti - de minimis potpore – do max. 50% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • Ustanove u kulturi
 • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – obvezna aktivnost
 • Promidžba i vidljivost – obvezna aktivnost
 • Upravljanje projektom
 • Revizija
 • Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • Usavršavanje djelatnika
 • Sudjelovanje na sajmovima 
 • Priprema projektnog prijedloga  
 • Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

Grupa B

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 300.000,00 EUR

Intenzitet potpora:

 • Potpore male vrijednosti – do max. 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • Obrti
 • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija
 • Trgovačka društva
 • Ustanove u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – obvezna aktivnost
 • Promidžba i vidljivost – obvezna aktivnost
 • Upravljanje projektom
 • Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • Usavršavanje djelatnika
 • Sudjelovanje na sajmovima 
 • Priprema projektnog prijedloga  
 • Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

 

Prijavitelji (za obje grupe) moraju imati primarnu djelatnost prema NKD 2007 (osim umjetničkih organizacija i fizičkih osoba):

 • Arhitektura
 • Dizajn
 • Elektronički mediji
 • Film
 • Fotografija
 • Glazba i izvedbene umjetnosti
 • Izdavaštvo
 • Muzeji, knjižnice i baština
 • Videoigre
 • Umjetnost
 • Umjetnički i tradicijski obrti

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 01.04.2024. godine do 31.05.2024. godine u 16:00 sati.

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku, ili se obratite našim konzultantima u Androlić konzalting d.o.o.

 

Photo: Pexels

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje