Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Na e-savjetovanju 6 nacrta natječaja

U pripremi novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja

Datum objave: 15. prosinac 2021.

Ministarstvo poljoprivrede je u kratkom roku objavilo nacrte čak 6 natječaja iz Programa ruralnog razvoja. Od toga, jedan natječaj je u sklopu Mjere 8, a pet natječaja je u sklopu Mjere 4.

Nacrt natječaja za Tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 147.000.000 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 10.000 EUR do maksimalno 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća – obrti, trgovačka društva, zadruge koji su registrirani za djelatnost prerade drva, područje C, odjeljak 16 sukladno NKD 2007.

Zahtjev za potporu se podnosi putem sustava AGRONET te korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Korisnik je u obvezi  podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

Nacrt natječaja za Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u tov svinja

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 200.000.000 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 5.000 EUR do maksimalno 1.000.000 EUR za mikro i male korisnike i do 3.000.000 za velike korisnike.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova (iz instrumenta EU za oporavak i otpornost).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

Nacrt natječaja za Tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 67.000.000 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 5.000 EUR do maksimalno 300.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su upisane u Upisnik najmanje 2 godine u trenutku objave nacrta natječaja.

Nacrt natječaja za Tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 141.865.200 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 5.000 EUR do maksimalno 1.000.000 EUR

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova (iz instrumenta EU za oporavak i otpornost). U slučaju ulaganja koje provodi mladi poljoprivrednik intenzitet se može uvećati za 20%.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani kraće od godine dana.

Nacrt natječaja za Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 70.000.000 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 5.000 EUR do maksimalno 500.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova (iz instrumenta EU za oporavak i otpornost).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili proizvođačke organizacije sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u.

Nacrt natječaja za Tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 150.000.000 HRK, visina potpore po projektu iznosi minimalno 150.000 EUR do maksimalno 15.000.000 EUR.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

 

Više informacija o navedenim natječajima možete pronaći na stranici e-savjetovanja, ili slanjem upita našim konzultantima.

Također, čitajte i o aktualnim natječajima iz Programa ruralnog razvoja.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje