Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
OBRTNICI I OBRAČUN POREZA

Rok za godišnji obračun poreza na dohodak

Datum objave: 17. veljača 2022.

Rok za podnošenje godišnjeg obračuna poreza na dohodak je 28. veljače.

Vrijedi ponoviti tko i kako plaća porez na dohodak. Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Porez na dohodak primjenjuje se nadohodak od samostalne djelatnosti što se utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga. U tekstu saznajte detaljnije o podnošenju porezne prijave.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) mora podnijeti:

  • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 
  • porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. 

Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

  • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
  • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
  • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici
  • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

​Obrazac ZPP-DOH trebaju podnijeti i poreznici obveznici koji:

  • žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 
  • su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
  • žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
  • su nasljednici (podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe).

Na stranici Porezne uprave dostupan je informativni kalkulator razlike godišnjeg poreza na dohodak za sve zainteresirane.

Prijava ili zahtjev mogu se podnijeti putem sustava ePorezna, mobilne aplikacije mPorezna ili fizičkim dolaskom u nadležnu Poreznu upravu prema prebivalištu. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za prošlu godinu kao i zahtjeva za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) je 28.02.2022.

Izvor: Porezna uprava

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje