Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Ministarstvo financija donosi peti porezni paket

Sljedeća godina donosi daljnje porezno rasterećenje poduzetnika

Datum objave: 05. listopad 2020.

Ministarstvo financija raspravljalo je o izmjeni zakona u okviru petog poreznog paketa. Prijedlozi izmjena su pušteni u javnu raspravu. No, postavlja se pitanje, što to znači za poduzetnike ili obrtnike?

Već dulje vrijeme se piše, raspravlja i najavljuje smanjenje poreznih stopa za mikro, tj. male poduzetnike kojima je godišnji prihod do 7,5 milijuna kuna. Petim poreznim paketom bi se tim poduzetnicima sljedeće godine smanjila stopa oporezivanja dobiti s dosadašnjih 12% na 10%. Osim smanjenja poreza na dobit, za isto toliko bi se trebao smanjiti porez po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobiti, a što je posljedica izjednačavanja poreznog položaja inozemnih dioničara i članova društva koji nisu fizičke osobe s oporezivanjem dohodaka od kapitala u okviru Zakona o porezu na dohodak.

Predlaže se i spuštanje stope poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača s 15% na 10%, što je novost koja će najzanimljivija biti poduzetnicima u području turizma i event industrije.

Procijenjeno je da će ove izmjene rezultirati sa 125 milijuna kuna manjim opterećenjem mikro i malih poduzetnika.

Također, novost je i prijedlog izmjene Zakona poreza na dobit da se porezno prizna rashod kreditne institucije u iznosu otpisa potraživanja. Nastupom korona krize očekuje se smanjenje sposobnosti otplate kredita, te se ovime motivira banke da umjesto prodaje kreditnih plasmana agencijama za otkup potraživanja, u većoj mjeri poseže za konačnim otpisom, a čime bi se poboljšao položaj dužnika, odnosno građana, ali i poduzetnika.

Istodobno, u oporezivanju dohotka, prijedlog je da se paušalni porez obrtnika smanji s 12% na 10%. U oporezivanju drugog dohotka očekuje se određeno povećanje poreznog opterećenja. Naime, kod oporezivanja drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine), oni koji se ne drže zakonskih propisa u prikazivanju primitaka suočit će se s penalizacijom povećavanja obračunatog poreza po toj osnovi s 50 na 100 posto.

Uz oporezivanje dohodaka, drugi dio plana je vezan uz proširenje mogućnosti isplate primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitaka, tj. plaće koriste kao instrument nagrađivanja i zadržavanja radnika.

Određene izmjene očekuju i Zakon o PDV-u. Regulira se prodaja dobara na daljinu na način da se nakon prelaska praga od 77.000 kuna oporezuje u državi članici u kojoj primatelj dobara ima prebivalište. Također, predviđa se povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7,5 na 15 milijuna kuna.

Ministarstvo financija naglašava kako ovim izmjenama želi dodatno porezno rasteretiti poduzetništvo te povećati raspoloživi prihod i dohodak.

Izvor: poslovni.hr

 

Tekst pripremila: Jasmina Papec

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje