Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
USKORO OBJAVA POZIVA (EU fondovi za poduzetnike)

Što donosi Poziv Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća?

Datum objave: 07. ožujak 2022.

Počeo je ožujak pa se ubrzo očekuju nove prilike koje su bili najavljene za ovu godinu u pogledu bespovratnih potpora iz EU fondova. Priča se o Digitalnim vaučerima, Komercijalizaciji inovacija i Potpori za novoosnovana poduzeća. U nastavku teksta pročitajte više o nacrtu Poziva za bespovratnu potporu za novoosnovana poduzeća.

Predmet Poziva je poticanje investicija novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. njihova tehnološka razina razvijenosti na početku projekta je između TRL 5-8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha Poziva je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

Poziv raspolaže s 141.700.000,00 kn. Najniži iznos bepovratne potpore je 200.000,00 kn, a najviši 1.000.000,00 kn. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Potpora je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8.

Prihvatljivi prijavitelji su novoosnovani MSP koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem. Prijavitelj mora biti osnovan najmanje mjesec dana prije predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme tijekom trajanja projekta i imati najmanje 1 zaposlenog godinu nakon završetka projekta.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. Partnerstva nisu prihvatljiva.

U sklopu Poziva prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • osposobljavanje o spremnosti za investicije u organizaciji pružatelja kojeg odabere provedbeno tijelo. Usporedno s financiranjem, korisnici će biti obvezni proći osposobljavanje o spremnosti za investicije
 • obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja (mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta
 • troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta
 • dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta
 • troškovi vanjskih usluga:
 1. troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
 2. troškovi pomoćnih usluga za inovacije
 3. troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
 4. troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
 5. troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
 6. osposobljavanje za specifične vještine za start-up poduzeća (upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa i sl.) u svrhu izgradnja kapaciteta i spremnosti za investicije; osposobljavanje o spremnosti za investicije, a koje će se financirati iz projekta.

Prijave zajedno s dokumentacijom trebale bi se podnositi putem sustava eNPOO. Za sve daljnje informacije o ovom Pozivu, pratite aktualne objave na mentorici.

 

Ako trebate pomoć ili imate pitanje u vezi aktualnih poziva ili najavljenih poziva, slobodno kontaktirajte stručnjake poduzeća Androlić konzalting koji imaju bogato iskustvo u pisanju i provedbi projekata iz EU fondova.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje