Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
BESPOVRATNA SREDSTVA

Što je POC (Proof of concept) i kako ga inovativna poduzeća dokazuju

Datum objave: 02. ožujak 2022.

Definicija POC i prednosti korištenja 

POC, eng. Proof of Concept, „dokaz je dobiven iz pilot projekta koji se provodi kako bi se pokazalo da je ideja o proizvodu, poslovni plan ili projektni plan izvediv“. Prikupljaju se povratne informacije i uvidi članova tima, uključujući one koji možda ne bi pridonijeli čime se ublažava nepredviđeni rizik. Glavne prednosti korištenja ovog koncepta tijekom ranih razvojnih faza projekata su:

  • potencijalni investitori i donositelji odluka dobivaju na uvid vrijedne podatke kako bi utvrdili hoće li projekt ili ideja o proizvodu biti izvediva i koliko će biti vrijedna za ciljanu publiku
  • razvojni timovi dobivaju povratne informacije korisnika, informacije o potražnji na tržištu, ciljanoj skupini i kritičkim točkama
  • POC je važan korak procesa razvoja proizvoda s obzirom da je baza za prototip proizvoda i minimalno održiv proizvod.

Program POC 

Program POC ili Program provjere inovativnog koncepta pruža podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja s ciljem da se osigura pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Svaki POC projekt mora imati tehnološki rizik jer se daju dokaze da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno ima komercijalnu primjenu. Za poduzeća koja traže investitore, uspješna provjera inovativnog koncepta daje potencijalnim investitorima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Ova komponenta omogućuje provođenje sveobuhvatne komercijalne i tehničke verifikacije i validacije rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom, u cilju smanjenja tehničkih i komercijalnih rizika, identifikacije najprikladnije strategije komercijalizacije i zaštite izuma.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su:

  • izrada funkcionalnog prototipa
  • demonstracija tehničke izvedivosti
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
  • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

HAMAG BICRO provodi POC programe kroz suradnju s organizacijama za potporu poslovanja („prepoznatljivi centri“). Provedeno je 8 Poziva POC programa u razdoblju 2010. – 2020. Financirano je 359 projekata s 102 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekata iznosi 154 milijuna kuna. Financirane aktivnosti projektnih prijava iz javnog i privatnog sektora su stvaranje prototipa i demonstracija tehnologije (TRL3-4) u laboratorijskom okruženju.

Procjenom pet poziva u razdoblju 2010. – 2015. donesen je zaključak kako POC doprinosi:

  • razvoju aktivnosti Istraživanja razvoja i inovacija (60% svih projekata započelo je daljnje razvojne aktivnosti, 34% svih projekata započelo je aktivnosti komercijalizacije, 20% svih projekata pokrenulo je inovaciju na tržištu)
  • izgradnji kapaciteta Istraživanja razvoja i inovacija (96 novozaposlenih u aktivnostima istraživanja i razvoja tijekom i nakon provedbe projekta, 26% prosječna godišnja stopa rasta prihoda prometa od inovativnih proizvoda 3 godine nakon završetka projekta, porast udjela troškova istraživanja i razvoja (R%D) kao postotak u ukupnim prihodima sa 9,3% na 12,5%).

 

Photos: Pixabay

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje