Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EU FONDOVI

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske

Datum objave: 13. travanj 2022.

U sklopu objavljenih EU projekata, potrebno je pokazati da projekti doprinose dokumentu zvanom Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Što točno obuhvaća strategija, pročitajte u nastavku teksta.

Europska unija pokrenula je inicijativu izrade Strategije pametne specijalizacije (S3). S3 je strateški dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima. Prema S3 konceptu prioritetna područja trebaju biti postavljena u suradnji tijela javne vlasti i predstavnika poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice, poslovnih udruženja i nevladinih udruga te drugih dionika inovacijskog sustava. Cilj je omogućiti učinkovitije korištenje ESIF fondova i povećanje sinergije između sredstava nacionalnih i regionalnih politika s sa sredstvima EU-a. Od država članica zahtijevalo se da identificiraju područja specijalizacije koja odgovaraju njihovom inovacijskom potencijalu.

Djeluje pet tematskih inovacijskih vijeća (TIV) čija je primarna uloga osigurati smjernice i strateško upravljanje za tematska prioritetna područja S3, koja uključuju zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hranu i bioekonomiju. Također  radom pojedinoga TIV-a obuhvaćen su i horizontalne S3 teme, ključne napredne tehnologije (KET) i informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). Sastav članova TIV-ova obuhvaća predstavnike poslovnog sektora, akademske zajednice i tijela javne vlasti.

Provodi se revizija trenutne strategije 2021. - 2029. koja se priprema za korištenje fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. Navedeni proces započeo je provedbom upitnika kojim su se prikupljale informacije i podaci od šire zainteresirane zajednice. Krajem prošle godine provedene su radionice. Izrada upitnika i provođenje istraživanja s ciljem unapređenja i strateškog usmjerenja postojećih prioritetnih područja u skladu s postojećim trendovima i potrebama poslovnog sektora i znanstveno-istraživačke zajednice predstavljali su prvi korak u izradi S3 strategije.

Strategiju za razdoblje 2016. - 2020. možete pronaći ovdje.

Koliko je još vremena potrebno da se objavi strategija za programsko razdoblje koje je počelo? 
 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje