Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Aktualan natječaj

Tip operacije 4.1.1. – ulaganje u skladišne kapacitete za krumpir

Datum objave: 15. rujan 2020.

 

Važno: rok prijave produžen do 30.11.2020. u 12:00 sati.

 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nedavno je objavila natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir iz Programa ruralnog razvoja.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 23. listopada 2020. do 12:00 sati.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira, odnosno projekt se mora odnositi na izgradnju/rekonstrukciju/opremanje skladišnih kapaciteta za krumpir.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (mladi poljoprivrednici mogu biti kraće)

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se ureduje rad proizvođačkih organizacija

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta Natječaja na e- savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici.

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju od najmanje godinu dana prije objave Natječaja na e-savjetovanju, tijekom provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.

Korisnik mora dokazati opravdanost kapaciteta skladišta postojećom proizvodnjom krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom nije veći od prosječne godišnje proizvodnje krumpira uvećane za najviše 15%.

Mogu se provoditi zajednički projekti, odnosno projekti u kojima sudjeluju dva ili više partnera.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda.

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u objekte za skladištenje ili dugoročno čuvanje krumpira:

 • Građenje/rekonstrukcija objekata za skladištenje, prostora za čišćenje, sortiranje, pakiranje
 • Opremanje (oprema za zaprimanje krumpira, boks palete, oprema za grijanje/hlađenje, oprema za zaplinjavanje, provjetravanje, agregati za proizvodnju el. energije, oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta)
 • Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta – do 10% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije, pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih elaborata i trošak nadzora)
 • Nematerijalni troškovi (računalni programi, patenti, licence, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 100.000.000,00 kn. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000 eura. Najviši iznos potpore iznosi:

 • Do 500.000 eura
 • Do 1.000.000 eura za zajedničke projekte
 • Do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore iznosi do 50%, a uvećati se može za dodatnih 20% sljedećim u slučajevima:

 • Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

 

Podršku prilikom pripreme i provedbe projekta pruža konzultantska kuća Androlić konzalting, a svoje upite vezano na ovaj natječaj možete slati direktno na mail [email protected]

 

Tekst pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje