Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Donesen Konačni prijedlog zakona o računovodstvu

Uskoro novi zakon o računovodstvu

Datum objave: 08. srpanj 2024.

Krajem lipnja 2024. godine donesen je Konačni prijedlog zakona o računovodstvu koji je upućen u Hrvatski sabor jer je aktualni zakon izmijenjen sedam puta  zbog usklađenja s direktivama EU i uvođenja eura kao službene valute.

Bitne promjene koje se ne odnose direktno na računovodstvo su izmjena Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti (Tekst značajan za EGP) (SL 322/15, 16. prosinca 2022.) (u daljnjem tekstu: CSRD direktiva).

Direktiva NFRD iz 2014. godine je donesena prema dokumentima koji su u to vrijeme bili valjani, u trenutnim okolnostima nisu prikladni.

Direktiva CSRD je zamijenila direktivu NFRD i time postavila opsežnija i stroža pravila za nefinancijske informacije, „nefinancijsko izvještavanje“ zamjenjuje pojam „izvještavanje o održivosti“.

Direktiva CSRD osiguravaju se javno dostupne informacije o rizicima održivosti koji utječu na poslovanje poduzetnika odnosno na utjecaj samih poduzetnika na ljude i okoliš.

Izvještavanje o održivosti bit će standardizirano i time će se poboljšati dosljednost i  kvaliteta javno dostupnih informacija.

Proširuje se krug obveznika koji su moraju izvještavati o održivosti:

Poduzetnici izvještavaju ne samo o informacijama u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te i o informacijama potrebnim za razumijevanje utjecaja aktivnosti poduzetnika na okolišna, društvena i kadrovska pitanja, poštivanje ljudski prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi podmićivanjem. Od poduzetnika se zahtjeva da izvještavaju o utjecajima njihovi aktivnosti na ljude i okoliš.

Izvještaj o održivosti bit će sastavni dio izvještaja poslovodstva, izvještaji moraju biti objavljeni strojno i ljudima čitljivom elektroničkom formatu za izvještavanje.

Izvještaj o održivosti kao sastavni dio izvještavanja poslovodstva: 

Svi poduzetnici koji su obveznici izvještavanja o održivosti morat će izvještavati o održivosti u skladu s Europskim standardima izvještavanja o održivosti koje donosi Europska komisija.

Provjere izvještaja o održivosti u Republici Hrvatskoj će provoditi revizorska društva te će u prvoj fazi izražavati ograničeno uvjerenje a u drugoj fazi razumno uvjerenje.

Početak izvještavanja o održivosti:

Mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU-a imat će mogućnost da do 1. siječnja 2028. godine u svoj izvještaj poslovodstva ne uključe informacije o održivosti uz obvezu navođenja razloga zašto to nisu učinili.

Ostala poglavlja iz Zakona o računovodstvu su skoro nepromijenjena uz poneku izmjenu u određenom članku Zakona.

 

Novi Zakon o računovodstvu stupit će na snagu objavom u Narodnim Novinama.

 

Pripremila: Helena Mirenić

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje