Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
HZZ daje do 275.000 kn za pokretanje poslovanja

Veći poticaji za samozapošljavanje

Datum objave: 09. siječanj 2019.

U 2019. godinu ulazimo sa izmijenjenim programom aktivne politike zapošljavanja koja još veći naglasak stavlja na poticanje samozapošljavanja.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u prvih 11 mjeseci 2018. godine u samozapošljavanje se uključilo 5531 korisnika, dok su tu mjeru u 2017. godini koristile 3583 osobe. Prema ovim podacima vidi se da je ova mjera postala izrazito popularna. Popularnosti mjere doprinijelo je i povećanje poticaja za pokretanje posla, a koje osigurava HZZ. Tako  su poticaji u 2017. godini povećani na 55.000 kn, da bi početkom ove godine dodatno narasli na 70.000 kn, a različitim kombinacijama mogu narasti i do 275.000 kn, što svakako olakšava pokretanje posla svim zainteresiranim osobama. Predviđa se da će mjera samozapošljavanja biti popularna i ove godine te je za provođenje mjere osigurano rekordnih 341 milijun kuna.

No, da bi se ti poticaji mogli koristiti moraju se zadovoljiti i određeni uvjeti, a visina potpore ovisi o nekoliko faktora:

Visina potpore za samozapošljavanje:

 1.   - do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

- za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn

           - za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

           - za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000 kn

 1.   - do 70.000 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
  1. rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
  2. prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
  3. gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
  4. građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
  5. prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)

 - do 85.000 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

Veći iznos potpore, odnosno poticaj, (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos poticaja iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

Ove mjere mogu koristiti sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje su prošle određene aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje. Također, potrebno je izraditi poslovni plan i troškovnik iz kojih je vidljivo da je poslovna ideja održiva i da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Osim poticaja za otvaranje novih poduzeća, odnosno poslovnih subjekata, moguće je dobiti i potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja. Ova potpora se dodjeljuje poduzećima koja su već ostvarila potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te je ispunio sve obveze prema Zavodu. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice, razvoj novih proizvoda/usluga, pokretanje nove djelatnosti, razvoj poslovanja u inozemstvu, i slično. Napomena je da se ova potpora može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja te doprinosi za nove zaposlenike moraju činiti obveznu stavku troškovnika.

S obzirom na broj nezaposlenih u RH i izraženo iseljavanje, svaki poticaj ljudima da rade i zarade te da osiguraju egzistenciju za sebe i svoje zaposlenike je dobra vijest.

Ako ste zainteresirani za pokretanje vlastitog poduzeća i želite iskoristiti ove poticaje, a ne znate točno od kuda krenuti, javite nam se na [email protected] ili [email protected].

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje