Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Zašto trebate reći „DA“ poslovnoj inteligenciji?

Datum objave: 26. travanj 2021.

Pojam poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) predstavlja skup koncepata i metodologija za prikupljanje, obradu i razmjenu informacija  uz korištenje softverskih alata. Cilj je da se analizom internih i eksternih podataka poslovnog sustava pronađu i daju na raspolaganje u što kraćem vremenu informacije koje će doprinijeti uspješnosti poduzeća.

Poslovna inteligencija jedne organizacije sastoji se od klijentske inteligencije (uočavanje ponašanja klijenata, bilježenje važnih informacija o klijentima), unutarnje inteligencije (inteligencija poslovnih procesa i inteligencija menadžmenta), inteligencije opskrbnog lanca (suradnje, partnerstva, proizvodnja Just-In-Time) i kompetitivne inteligencija (detaljne informacije o konkurenciji).

Banke, telekomunikacijska poduzeća, osiguravajuća društva, IKEA i Ericsson Nikola Tesla samo su neki od primjera organizacija koju se prepoznale važnost poslovne inteligencije.

Svi poduzetnici, bili mali ili veliki, raspolažu s određenim bazama podataka koje, ako se iskoriste alati poslovne inteligencije, mogu predstavljati malo blago i tajna uspjeha poslovanja. Uloga poslovne inteligencije je pružanje podrške pojedincima kod donošenja odluke.

Power Pivot, Power BI, Power Query i Power Map primjeri su alata koje možete koristiti kao pomoć u procesu poslovnog odlučivanja. Power Pivot, Power Query i Power Map dostupni su alati za analizu podataka u Excelu.

Na stranici Canvas Intelligence objavljen je članak o trendovima poslovne inteligencije u 2021. godini. Očekuje se da će svi elementi poslovne inteligencija (analitika, skladištenje podataka…) sve više biti zastupljeni u oblaku (eng. „in the cloud“). Također, storytelling će se bazirati na podacima što će zahtijevati veću sigurnost podataka. Kvalificirani zaposlenici, odgovarajuća tehnologija i organizacijska kultura mogli bi stvoriti potrebu za kreiranje menadžmenta za kvalitetu podataka. Važnost će se pridati i kolaborativnoj poslovnoj inteligenciji i poslovnoj inteligenciji na mobilnim uređajima. Kolaborativna poslovna inteligencija podrazumijeva suradnju softvera i socijalne tehnologije radi razmjene ideja i donošenja poslovnih odluka.

 

Krešimir Ledinski vlasnik je poduzeća Exceed d.o.o. koje se bavi poslovnim savjetovanjem i pružanjem proizvoda i usluga iz područja poslovne inteligencije, te je pružio svoj uvid u svijet poslovne inteligencije.

                                                                        

 

Za poduzetnike koji se tek susreću s pojmom poslovne inteligencije, zašto  koristiti poslovnu inteligenciju?

U današnje doba kvalitetna i pravodobna informacija je jako bitna za donošenje pravih odluka. Tržišta su postala iznimno dinamična i potrebno ih je kontinuirano pratiti i analizirati.
U tome je najvažnija stavka analiza vlastitog poslovanja i (ako je to moguće) konkurencije. Podataka za analizu u današnje doba ima količinski puno više nego prije pojave društvenih mreža i novih tehnologija.
Čak i jedno malo poduzeće ima mogućnost analize nekoliko bitnih izvora podataka kao što su vlastiti prihodi/rashodi/troškovi poslovanja, analitika društvenih mreža (Facebook, Twitter, IG, LinkedIn), Google analitika, zatim svi javno dostupni podaci kao što su webshopovi, javni servisi itd. Na temelju svih tih podataka moguće je stvoriti kvalitetan i održivi sustav informiranja vlasnika i managera o prilikama i prijetnjama na tržištu.

 

Koliko je prosječno vremena potrebno za implementaciju PowerBI alata u poduzeće?

Implementacija PowerBI alata je dugoročna odluka koju donosi menadžment poduzeća. Inicijalnu implementaciju i edukaciju zaposlenika je moguće relativno brzo provesti (unutar 3 mjeseca), no pošto je izvora podataka jako puno, taj sustav kontinuirano raste i dozrijeva s poduzećem. Ono što je izuzetno pozitivno iskustvo svih koji krenu s implementacijama je činjenica da s rastom i dozrijevanjem sustava poslovne inteligencija raste i kvaliteta donošenja odluka. To se posebno točnim pokazalo u doba covid-19 lockdowna, gdje su klijenti koji su analizirali podatke u pravom trenutku krenuli s optimizacijama poslovnih procesa, jer su mogli puno kvalitetnije procijeniti rizike na tržištu i pripremiti se za poslovanje u novonastaloj situaciji.

 

Održavate i PowerBI/Excel tečajeve. Kako oni funkcioniraju sada u vrijeme pandemije i kako se može prijaviti na njih?

Potražnja za edukacijama u doba pandemije nije opala, čak štoviše porasla je. Uzrok tome možemo naći u činjenici da kad poslovanje ide dobro, analiza podataka se zanemaruje jer sve „klapa“. No kad krenu poteškoće, onda se analiziraju svi mogući scenariji i svi dostupni izvori podataka kako bi se preokrenuo negativni trend. Što se tiče održavanja edukacija, umjesto edukacija uživo, puno više su postale zastupljene edukacije preko online servisa kao što su Microsoft Teams, Zoom, Skype itd. Unatoč početnim skepsama naspram takvog oblika edukacije, oni su se pokazali kao jako dobra alternativa tečajevima uživo. Najveća prednost u odnosu na tečajeve uživo je ta što se edukacije mogu jednostavno snimiti i ostaju kao dugoročna referenca za učenje gradiva koje se prođe na edukaciji. Mi trenutno nemamo u ponudi edukacije otvorenog tipa (s time ćemo ponovo krenuti nakon pandemije), no redovito održavamo edukacije i radionice zatvorenog tipa (za zaposlenika jednog poduzeća ili odjela unutar poduzeća).

 

Vjerojatno ste zaključili kako zapravo koristite poslovnu inteligenciju u poslovanju jer odluke donosite na temelju analize određenih podataka i informacija. Pitanje je samo je li trenutni način zadovoljavajući ili je vrijeme za promjenu i unaprjeđenje?

 

Pripremila: Iva Naletina

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje