Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
OBRAČUN PUTOVANJA

Znate li razliku između loko (locco) vožnje i putnog naloga?

Datum objave: 10. kolovoz 2021.

Kako znati radi li o loko vožnji ili putnom nalogu? Tko ima pravo na punu dnevnicu, a tko na pola dnevnice? Koji trošak (ne)ulazi u trošak dnevnice? Saznajte u kratkom pregledu ove teme.

Loko vožnja

Kada djelatnik privatnim vozilom ide na lokaciju koja je udaljena manje od 30 km od sjedišta tvrtke, u pitanju je loko vožnja. Djelatnik ostvaruje određenu naknadu korištenja osobnog vozila u poslovne svrhe (po novom 3kn/km) tako da zabilježi početno stanje kilometara i završno stanje.  Od završnog stanja oduzme početno stanje i dobije prijeđeni put u kilometrima. Dobiveni broj se pomnoži s 2 i djelatnik dobije ukupan iznos naknade u kunama.

Na stranici tvrtke LABO d.o.o. moguće je preuzeti Excel datoteku za vođenje evidencije o korištenju privatnog vozila u poslovne svrhe

Putni nalog

Dokument kojim se opravdava poslovno putovanje djelatnika na lokaciju udaljenu 30 i više km od prebivališta ili sjedišta tvrtke u trajanju kraćem od 30 dana zove se putni nalog. Svrha putnog naloga je refundacija troškova putovanja (cestarine, parking itd.)

Putni nalog treba sadržavati sljedeće podatke koji su navedeni u Pravilniku o porezu na dohodak:

 • datum izdavanja
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje
 • mjesto na koje osoba putuje
 • svrha putovanja
 • vrijeme trajanja putovanja
 • vrijeme kretanja na put
 • vrijeme povratka s puta
 • podaci o korištenom prijevoznom sredstvu (ako se putuje automobilom – marka i registracijska oznaka, početno i završno stanje brojila  (km/sat))
 • obračun troškova
 • likvidacija obračuna
 • izvješće s puta
 • potpis ovlaštene osobe

Moraju se priložiti i ostale isprave kojima se dokazuju nastali izdaci: računi za cestarine, računi za parking, putne karte, računi za smještaj i ostalo.

Jedan od glavnih razloga izrade putnog naloga su dnevnice.

Dnevnice putovanja

Dnevnice su neoporezive. Djelatnik čije je putovanje trajalo od 12 do 24 sata ima pravo na iznos pune dnevnice od 200,00 kn, a ako put traje od 8 do 12 sati isplaćuje se pola dnevnice. Potrebno je predati JOPPD obrazac prilikom isplate naknade za korištenje osobnog vozila u poslovne svrhe.

Ulazi li određeni trošak u trošak dnevnice ili ne? Ovisi o situaciji. Evo par primjera. Vožnja od hotela do sastanka i odlazak s partnerom na večeru su troškovi koji ulaze u trošak dnevnice. Dolazak na odredište (od aerodroma do hotela), odlazak s odredišta (od hotela do aerodroma) i vožnja između dva središta (odlazak u drugi grad zbog sastanka s partnerom) ne ulaze u trošak dnevnice. Za trošak reprezentacije s partnerom potrebno je umanjiti dnevnicu. Ako je djelatniku osiguran jedan obrok (ručak ili večera) dnevnica se umanjuje za 30%, a u slučaju da su osigurana 2 obroka dnevnica se umanjuje za 60%. Dnevnica se ne smanjuje ako je doručak uključen u cijenu smještaja.

Putovanje u inozemstvo

Službenim putovanjem u inozemstvo koje traje neprekidno do 30 dana smatra se putovanje:

 • iz jedne države u drugu
 • Iz Hrvatske u stranu državu i obratno
 • Iz jednog mjesta na drugo mjestu na području strane države

Iznos dnevnica u inozemstvu su zakonom propisane za svaku državu. Dnevnica na inozemnom putovanju obračuna se od sata prelaska hrvatske granice, od polaska leta iz zračne luke u Hrvatskoj, tj. od sata polaska broda.

VAŽNO!

Loko vožnja i putni nalog ne uključuju dolazak/odlazak na radno mjesto. Jedan putni nalog namijenjen je jednom djelatniku, a ne više njih. Dnevnice se ne računaju za svaki kalendarski dan.

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje