Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
TEKUĆI VS ŽIRO RAČUN

Znate li razliku između tekućeg i žiro računa?

Datum objave: 21. travanj 2022.

U svakodnevnom životu koristite u većoj ili manjoj mjeri tekući i/ili žiro račun. No, koliko ste upoznati s njihovim namjenama i osnovnim karakteristikama? Podsjetnik za sve u nastavku teksta jer ipak se radi o financijskoj pismenosti.

Tekući račun

Tekući račun je transakcijski račun koji se otvara na zahtjev potrošača u svrhu primanja redovitih ili povremenih uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava (uključuje i iznos okvirnog kredita – prešutnog ili dopuštenog prekoračenja) na računu. Tekući račun otvara se zaključavanjem odgovarajućeg ugovora na neodređeno vrijeme. Potrošač dobiva karticu tekućeg računa koja omogućuje jednostavno raspolaganje sredstvima na računu. Sredstva na tekućem računu smatraju se depozitom po viđenju i uključena su u sustav osiguranja depozita do zakonom utvrđenog iznosa. Kreditne institucije osiguravaju različite funkcionalnosti povezane s karticom tekućeg računa: podizanje i uplatu gotovine na bankomatima, plaćanje preko POS uređaja, beskontaktno plaćanje.

Ako je potrošaču odobreno korištenje dopuštenog prekoračenja, iznos raspoloživih sredstava se, uz vlastita sredstva, uvećava za iznos dopuštenog prekoračenja. Iznos dopuštenog prekoračenja najčešće ovisi o visini redovitih primanja, a odobrava se bez dodatnih procedura i instrumenata osiguranja na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku.

U slučaju neurednog poslovanja ili smanjenog priljeva sredstava na tekući račun, kreditna institucija ima pravo smanjiti ili ukinuti iznos dopuštenog prekoračenja. Potrošač mora o tome biti obaviješten najmanje 30 dana prije dana efektivnog umanjenja ili ukidanja dopuštenog prekoračenja.

Prešutno ili prihvaćeno prekoračenje predstavlja iznos novčanih sredstava koji je kreditna institucija prešutno stavila na raspolaganje, a koji prelazi pozitivno stanje na računu ili iznos ugovornoga (dozvoljenog) prekoračenja.

Žiro račun

Žiro račun je transakcijski račun koji je kod fizičkih osoba namijenjen ponajprije povremenih primanjima. Potrošačima služi za uplatu primanja poput rente, honorara i slično. Za maloljetnike se otvara u svrhu ostvarivanja priljeva na osnovi stipendija, nagrada učenika na natjecanjima, rada učenika i studenata u servisima/udrugama, na sezonskim ili nekim drugim sličnim poslovima. Raspolaganje sredstvima na žiro računu dopušteno je uz korištenje kartice računa, i to do iznosa vlastitih sredstava bez mogućnosti ugovaranja dopuštenog prekoračenja.

Uplate se prema Zakonu smatraju dohotkom od nesamostalnog rada. Prema Zakonu o porezu na dohodak ostali izvori dohotka su: dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak.Transakcije na žiro računu podliježu nadzoru po osnovi fiskalnih obveza. Za primitke koji proizlaze iz izvora dohotka koji nije dohodak od nesamostalnog rada potreban je otvoren žiro račun.

Ostale uplate koje se prema Zakonu o porezu na dohodak smatraju dohotkom, moraju se evidentirati na žiro računima građana te nad njima Porezna uprava vrši nadzor (samo u slučajevima kad postoji sumnja da se radi o nelegalnim aktivnostima).

Važno! Prema Pravilniku primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga do 15.000,00 kn godišnje ne podliježu porezu na dohodak.

Od 1. siječnja 2023.  pravne i fizičke osobe mogu obavljati isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov tekući ili žiro račun neovisno o vrsti primitka. Vidi: RRIF

SAŽETAK!

TEKUĆI račun: primitak redovitih priljeva na osnovu dohotka od nesamostalnog rada – plaće i mirovine, ne podliježe nadzoru po osnovi fiskalnih obveza, dozvoljeni minus

ŽIRO račun: drugi dohodak (autorski honorari, naknade po Ugovoru o djelu i dr.), primici od samostalne djelatnosti (obrt i samostalna zanimanja), stipendije, nagrade na natjecanjima, rad u udrugama/servisima, primici na osnovi darivanja za zdravstvene potrebe, primici od najamnina i zakupnina nekretnina i pokretnih stvari, naknada za pravo građenja, podliježe nadzoru po osnovi fiskalnih obveza (RRIF, lipanj 2021.)

NOVO! Od 1. siječnja 2023. isplate prema fizičkim osobama s osnove ugovora o djelu, autorskih ugovora, najma imovine i dr. mogu isplaćivati i na tekući i na žiro račun. Više na RRIF.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje