Edukacije za poduzetnike

Mikro, mala i srednja poduzeća čine većinu našeg gospodarstva te su temelj konkurentnosti i razvoja.

Također, mala poduzeća bore se s nizom izazova.  Ulaganje u edukaciju važan je čimbenik na putu razvoja.

AKTUALNO!

U periodu 2021.-2030. Hrvatska će moći koristiti 24,2 milijarde EUR-a iz EU fondova. Upravo znanje u pripremi i provedbi EU projekta bit će osnova za ostvarenje tih sredstava.

 kroz intenzivan program u svega 6 tjedana nudi kvalitetno i brzo osposobljavanje u području pripreme i provedbe EU projekata. Program je namijenjen osobama koje se žele baviti izradom projektnih prijava za financiranje iz ESI fondova.

Program se odvija kroz 5 MODULA kombinirano

predavanja UŽIVO (12 dolazaka) + ONLINE podrška

1 modul

UVOD U EU FONDOVE, MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

PROJEKTNI CIKLUS, RELEVANTNOST PROJEKTA + zadaci

2 modul

IZRADA ANALIZA + zadaci

3 modul

izrada LOGIČKE MATRICE + vježba

4 modul

IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE, vježba na aktualnim pozivima

5 modul

PROVEDBA SUFINANCIRANIH PROJEKATA I IZVJEŠAVANJE + zadaci

GREŠKE U PROVEDBI, FINANCIJSKE KOREKCIJE, + zadaci

Završni ISPIT

Interaktivna predavanja uživo + online podrška

Uto /čet predavanja uživo u Zagrebu, od 16.30h do 21 h

cijena s popustom:  7.500 kn + PDV (Plaćanje u 3 obroka)

Prednosti programa:

  • učenje kroz predavanja uživo + online podrška
  • program se bavi prvenstveno pripremom i provedbom poduzetničkih projekata
  • vježbe na praktičnim primjerima i stvarnim projektima
  • ograničen broj polaznika
  • nakon intenzivnog programa osobe će biti osposobljene samostalno pripremati projektne prijave za sufinanciranje iz EU fondova

DODATNA POGODNOST! GRATIS podrška i savjeti mentora prilikom izrade prvog samostalnog projekta unutar 6 mjeseci nakon završenog programa

Planiran početak predavanja, 12. travnja, po formiranju grupe.

Predbilježbe i pitanja na mail androlic@androlic-konzalting.hr