eu projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Mentorica.biz - portal za poduzetnike

Kratki opis projekta:

Tvrtka ANDROLIĆ KONZALTING 2016. godine aplicirala je na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E IMPULS“, KK.03.2.1.06 projekt pod nazivom „Mentorica.biz - portal za poduzetnike“. Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva te potpisu ugovora o sufinanciranju, tvrtka je započela provedbu projekta u listopadu 2017. godine.

S ciljem razvoja i rasta gospodarstva te povećanja broja zaposlenih te smanjenja iseljavanja stanovništva zadnjih godina intenzivno se potiče razvoj poduzetništva i samozapošljavanje. Mnogi se odlučuju na poduzetništvo, no često bez saznanja o tome što ih čeka, pa je % odustajanja u prvim godinama izuzetno visok. Nedostatak podrške i servisiranje sa svim relevantnim informacijama na jednom mjestu dodatno otežava razvoj poduzetničkog poduhvata. Projekt "mentorica.biz - portal za poduzetnike" odgovara na potrebe tržišta, a uključuje razvoj jedinstvenog portala s objedinjenim uslugama za poduzetnike, a prvenstveno za poduzetnike početnike.

Cilj projekta je povećanje poslovanja tvrtke Androlić konzalting, porast broja zaposlenih te razvoj novih usluga tvrtke.

Ciljna skupina projekta su poduzetnici koji su tek krenuli ili kreću u svoju poduzetničku priču, a krajnji korisnici članovi njihovih obitelji, postojeći i budući zaposlenici poduzetnika kojima će se kreirati radno mjesto i omogućiti sigurni mjesečni prihode te šira zajednica. Završetak projekta planiran je u listopadu 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je povećanje poslovanja i konkurentnosti tvrtke Androlić konzalting kroz izradu portala za poduzetnike, nabavom opreme i edukacijom zaposlenika za rad na opsluživanju portala.

Ostvarenje svrhe projekta pridonosi svrsi poziva: potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Očekivani rezultati projekta dvije godine nakon provedbe projekta: 2 zaposlenika više te povećanje prihoda za minimalno 100% u odnosu na godinu prije prijave na javni poziv.

 

Ukupna vrijednost projekta:                      71.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):             56.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 10.10.2017. – 10.10.2018.

 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

Kristina Androlić

[email protected]

+385 91 1355 285

 

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

 

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779