13 milijuna kuna za jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

update: Rok istekao 20. lipnja 2022. Sličan natječaj očekuje se iduće godine.

Nakon dvije godine stanke Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Program se provodi kroz dvije mjere:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata

 • A1 Hoteli – hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel, Lječilišne vrste hotela
 • A2 Kampovi – kamp, kamp odmorište
 • A3 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) – vinotočje, kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj

Mjera B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su:

 • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Za provedbu programa osigurano je ukupno 13.000.000,00 kuna.

Najniža i najviša visina potpora ovisi o mjeri:

 • A1 Hoteli: najniži iznos potpore iznosi 50.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 400.000,00 kn
 • A2 Kampovi: najniži iznos potpore iznosi 30.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 300.000,00 kn
 • A3 OPG: najniži iznos potpore iznosi 30.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 150.000,00 kn
 • Mjera B: najniži iznos potpore iznosi 10.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 50.000,00 kn

Intenzitet potpore iznosi do 60% prihvatljivih troškova, osim za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi (sukladni s prihvatljivim aktivnostima pojedine Mjere):

 • priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele
 • nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata
 • troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta

Prijave temeljem ovog Javnog poziva zaprimaju se do 20. lipnja 2022. godine do 24,00 sata on-line (ili na poštu samo za Mjeru B).

 

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta, ili se obratite našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay