40 milijuna kuna za preradu drva i proizvodnju namještaja

Ministarstvo poljoprivrede svake godine objavljuje Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Potpore će se dodjeljivati za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno-poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda, te za nastup na sajmu ili izložbi.

Ukupno je za dodjelu potpora male vrijednosti osigurano 40 milijuna kuna.

Poduzetnicima ponovo dostupni povoljni zajmovi za investicije. Ako trenutno nema natječaja za bespovratna sredstva, zajmovi su odlična prilika. Više na linku.

Na javni natječaj mogu se prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

Zanimljivo je izdvojiti iz natječaja da prihvatljivi prijavitelji moraju imati barem dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova po projektu i po pojedinoj mjeri nije ograničena, no ulaganje mora biti realizirano u cijelosti u trenutku pravdanja dodijeljenog iznosa potpore, a najkasnije do 30. travnja 2020. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. lipnja 2019. godine.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je:

 • 1.400.000,00 kn za podnositelje čiji je ukupni godišnji prihod/primitak u 2018. god jednak ili veći od 1.400.000,00 kn
 • Do iznosa ukupnog godišnjeg prihoda/primitka za 2018. god za podnositelje čiji su ukupni prihodi/primici manji od 1.400.000,00 kn
 • 1.400.000,00 kn za podnositelja koji na dan podnošenja prijave posluje manje od dvije godine

Prihvatljivi troškovi i intenziteti potpora

Mjera 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

 • Novi strojevi i za njih vezani alati, postrojenja, uređaji i oprema
 • Rabljeni strojevi (do 8 godina starosti) i za njih vezani novi alati, postrojenja, uređaji i oprema
 • Strojevi za pripremu i održavanje uređaja i opreme
 • Povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad, edukacije, ako su usluge izvršene isključivo od strane istog dobavljača 
  • Intenzitet potpore iznosi 70% ukupno prihvatljivih troškova
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kn

Mjera 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

 • Građevinski radovi vezani uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta
 • Građevinski materijal potreban za izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta
  • Intenzitet potpore iznosi 70% ukupno prihvatljivih troškova
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kn

Mjera 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

 • Program (softver) / programsko rješenje namijenjeno isključivo za poboljšanje poslovnih i proizvodnih proces
  • Intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kn

Mjera 4. Ulaganje u razvoj novih proizvoda

 • Vanjske usluge dizajna/projektanta
 • Vanjske usluge izrade tehničke dokumentacije
 • Vanjske usluge izrade prototipa novog proizvoda
 • Troškovi ispitivanja novog proizvoda
 • Vanjske usluge vezane za izradu kataloga novog proizvoda
  • Intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn

Mjera 5. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi

 • Najam izložbenog prostora
 • Uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluga
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi izrade promidžbenih materijala direktno vezanih za nastupna sajmu ili izložbi
  • Intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kn

PDV nije prihvatljiv trošak.

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj ili želite više informacija o ovom, ali i drugim aktualnim natječajima, obratite nam se na [email protected].