Bespovratna sredstva poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratna sredstva poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u Međimurskoj županiji.  Svrha Natječaja je poticanje razvoja poduzetništva. Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br.651/2014 od 17. lipnja 2014. koji ispunjavaju određene uvjete.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali od 01.01.2021.

Prihvatljivi troškovi su:

  • sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti odnosi se na troškove nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i sustava
  • sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije odnosi se na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Dozvoljeno je kombiniranje troškova ulaganja u prethodno spomenute aktivnosti.

Neprihvatljivi troškovi su:

  • troškovi poreza na dodanu vrijednost koji je povrativ, porezni dug, dug za plaće i doprinose djelatnika
  • troškovi kupnje opreme i/ili usluga od povezanih poduzeća
  • troškovi nabave svih vrsta vozila (izuzev radne strojeve), uredske opreme, mobilnih uređaja, namještaja, opreme za uređenje poslovnog prostora te ostale troškove nespomenute kao prihvatljive
  • troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja)
  • troškovi najma i leasinga

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja u:

  • osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti (nabava strojeva/opreme/alata, nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava) – intenzitet potpore 50% od prihvatljivih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn
  • istraživanje, razvoj i inovacije (izrada prototipa, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva) - intenzitet potpore 50% od prihvatljivih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn

Potpora se odobrava isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati. Maksimalan iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kn. Rok za dostavu prijave je do 30.09.2021.

 

Za više informacija o Pozivu i načinu prijave obratite se našim konzultantima tvrtke Androlić konzalting d.o.o. kontakt mail: [email protected].

 

Photo: Pixabay