Da li su još uvijek aktualne potpore/krediti za likvidnost za poduzeća pogođena korona krizom?

Naše poduzeće djeluje u turističkom sektoru. Bez obzira na kakvu-takvu sezonu, naše poduzeće je i dalje teško pogođeno korona krizom. Postoje li trenutno ikakvi poticaji ili krediti za likvidnost?

AKTUALNO! Ponovno dostupni COVID zajmovi kod HAMAG BICRO. Klikni na tekst.

Od trenutno aktivnih kreditnih linija za osiguranje obrtnih sredstava za poduzetnike pogođene korona krizom u sektoru turizma, na raspolaganju je kreditni program HBOR-a:

Obrtna sredstva Mjera COVID-19.

 • Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora koji trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno pribaviti Covid score koji izračunava FINA.
 • Namjena kredita je financiranje tekućeg poslovanja (sirovina, materijali, sitni inventar, obveze prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza.
 • Provodi se u suradnji s poslovnim bankama, odnosno Zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija se podnose poslovnoj banci.
 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 1.000.000 kuna
 • Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

 • Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji obavljaju registriranu djelatnost, koji nisu bili u teškoćama na dan 31.12.2019.
 • poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, COVID score-u FINA-e, biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem te čiji je COVID score bilo koje vrijednosti osim – negativno
 • Namjena kredita je financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, nabavu sirovina, podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja
 • Najniži iznos kredita nije ograničen, a najviši iznos je 35.000.000 kuna, a kreditira se putem poslovnih banaka
 • Rok otplate i kamatnu stopu određuje poslovna banka, a takva kamatna stopa se umanjuje za 0,75 p.b.

Ostale mjere koje provodi HBOR možete pregledati ovdje.

 

Također, na raspolaganju su mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Potpora za očuvanje radnih mjesta - rujan-prosinac 2020.

 • Za djelatnosti NKD razredi H, I, J, M, N, R i S
 • Poslodavci kojima je onemogućen rad odlukom Stožera - bez ograničenja djelatnosti ili kriterija prihoda
 • Potpora po radniku do 4.000 kn
 • Pad prihoda od najmanje 60% za usporedno razdoblje
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

 • Mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika
 • Bez kriterija pada prihoda ako ne mogu obavljati djelatnost zbog odluka Stožera
 • potpora po radniku 2.000 kn
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

 

Odgovor objavljen 13.10.2020.