Da li su još uvijek aktualne potpore/krediti za likvidnost za poduzeća pogođena korona krizom?

Naše poduzeće djeluje u turističkom sektoru. Bez obzira na kakvu-takvu sezonu, naše poduzeće je i dalje teško pogođeno korona krizom. Postoje li trenutno ikakvi poticaji ili krediti za likvidnost?

Od trenutno aktivnih kreditnih linija za osiguranje obrtnih sredstava za poduzetnike pogođene korona krizom u sektoru turizma, na raspolaganju je kreditni program HBOR-a:

Obrtna sredstva Mjera COVID-19.

 • Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora koji trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno pribaviti Covid score koji izračunava FINA.
 • Namjena kredita je financiranje tekućeg poslovanja (sirovina, materijali, sitni inventar, obveze prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza.
 • Provodi se u suradnji s poslovnim bankama, odnosno Zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija se podnose poslovnoj banci.
 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 1.000.000 kuna
 • Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

 • Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji obavljaju registriranu djelatnost, koji nisu bili u teškoćama na dan 31.12.2019.
 • poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, COVID score-u FINA-e, biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem te čiji je COVID score bilo koje vrijednosti osim – negativno
 • Namjena kredita je financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, nabavu sirovina, podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja
 • Najniži iznos kredita nije ograničen, a najviši iznos je 35.000.000 kuna, a kreditira se putem poslovnih banaka
 • Rok otplate i kamatnu stopu određuje poslovna banka, a takva kamatna stopa se umanjuje za 0,75 p.b.

Ostale mjere koje provodi HBOR možete pregledati ovdje.

 

Također, na raspolaganju su mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Potpora za očuvanje radnih mjesta - rujan-prosinac 2020.

 • Za djelatnosti NKD razredi H, I, J, M, N, R i S
 • Poslodavci kojima je onemogućen rad odlukom Stožera - bez ograničenja djelatnosti ili kriterija prihoda
 • Potpora po radniku do 4.000 kn
 • Pad prihoda od najmanje 60% za usporedno razdoblje
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

 • Mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika
 • Bez kriterija pada prihoda ako ne mogu obavljati djelatnost zbog odluka Stožera
 • potpora po radniku 2.000 kn
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

 

Odgovor objavljen 13.10.2020.