Da li tvrtka bez zaposlenih može ostvariti poticaje iz EU fondova?

Tvrtka bez zaposlenih načelno ne može ostvariti poticaje, odnosno bespovratne potpore iz EU fondova. Jedan od uvjeta za dobivanje bespovratnih potpora je dokazivanje vlastitih kapaciteta za provedbu projekta koji uključuju financijske kapacitete (za vlastiti udio sufinanciranja) i ljudske kapacitete (ljudi koji će provoditi projekt). Tvrtke bez zaposlenih ne mogu dokazati osigurane ljudske kapacitete. Često je i u uvjetima prihvatljivosti striktno naveden uvjet da tvrtka ima određen broj zaposlenih osoba na puno radno vrijeme u godini koja prethodi godini prijave projekta (najčešće je to barem jedna zaposlena osoba, ali može biti i više).

Iznimka mogu biti javni pozivi i natječaji usmjereni na novoosnovane tvrtke i startupove koji tek započinju s radom i razvijaju neku inovativnu ideju/proizvod/uslugu. U takvom slučajevima zapošljavanje osoba mora se ostvariti u određenom vremenskom periodu tokom provedbe projekta ili nakon njegova završetka.

 

Photo: Pixabay