E-Savjetovanje - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta pokrenulo je  provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“. U e-savjetovanju moguće je sudjelovati do 15.07.2019., a očekivani datum objave izvješća je 23.07.2019. Ubrzo nakon toga trebala bi uslijediti objava Poziva.

S obzirom da sve projektne aktivnosti moraju završiti do rujna 2023. godine, a projekti mogu trajati i do 36 mjeseci, zaista više nema vremena za bilo kakvo odlaganje objave Poziva.

E-savjetovanju možete pristupiti i vi putem linka, a mi donosimo sažetak nacrta Uputa za prijavitelje koje se trenutno nalaze na e-savjetovanju.

Predmet Poziva

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama

Svrha (cilj) Poziva

Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Više o tematskim i podtematskim prioritetnim područjima S3 (Strategija pametne specijalizacije) možete vidjeti ovdje.

Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva moraju biti u kladu sa odabranim tematskim i pod-tematskim područjima definiranima u S3. Kriterij se odnosi na provjeru usklađenosti Projekta s minimalno jednim od 5 tematskih prioritetnih područja odnosno s  minimalno jednim od 12 S3 pod-tematskih prioritetnih područja. Također, prihvatljivi projektni prijedlozi moraju se nalaziti unutar 65 tema ulaganja, ažuriranih od strane Tematskih inovacijskih vijeća početkom 2019. godine, a koje su nabrojane i objašnjene u Pozivu.

Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  770.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 25.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Jedan Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)  koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje
 • eksperimentalni razvoj
 • studije izvedivosti

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Ova aktivnost ne može se provoditi samostalno.

Prihvatljivi troškovi

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog/novozaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima
 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje - za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera, do 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 5. Trošak izrade studije izvedivosti
 6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

Prijavitelj može odabrati između dvije opcije financiranja pojedinih prihvatljivih kategorija troškova:

 • Opcija 1. Prijavitelj proračun projekta temelji kombinacijom prihvatljivih kategorija troškova točke 1. Troškovi plaća osoblja i točke 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje, te ne potražuje troškove po ostalim kategorijama
 • Opcija 2. Prijavitelj proračun projekta temelji na svim kategorijama troškova koje su primjenjive na projektni prijedlog izuzev točke 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje

Rok za predaju projektnog prijedloga

Poziv će se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Dostava projektnog prijedloga bit će dozvoljena najranije sljedeći radni dan od objave Poziva s početkom zaprimanja prijava od 11:00:00 sati.

Razdoblje provedbe projekta – maksimalno do 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine.

 

Za više informacija o ovom Pozivu obratite nam se na [email protected].