Energetska obnova obiteljskih kuća

2014. godine Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijeli su Program energetske obnove obiteljskih kuća. Program provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Programom se želi povećati energetska učinkovitost postojećih kuća, smanjiti potrošnja energije i emisija COu atmosferu, smanjiti mjesečne troškove za energente i poboljšati kvalitetu života.

 Povećana alokacija na pozivu.

Poziv dostupan na linku.

Potencijalni korisnici su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Obiteljska kuća prema Programu je zgrada u kojoj je:

  • više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta – ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600.

„Energetska obnova može se provoditi i na obiteljskoj kući koja nema izvedenu fasadu, a koja je izgrađena prije 21. lipnja 2011. temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj drugoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja i opreme).“

2021. godine Fond sufinancira energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu:

  • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
  • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Aktivnosti A1 i A2 sufinanciraju se s do 60% bespovratnih sredstava, a aktivnosti A3 s do 40, 60 ili 80% ovisno o lokaciji.

Obiteljske kuće koje podliježu energetskoj obnovi moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda:

  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Svi zainteresirani građani trebaju u sustavu e-Prijave izraditi svoj korisnički račun kako bi kasnije mogli unijeti potrebne podatke i učitati obvezne dokumente.

Građani mogu za postupak prijave potražiti i stručnu pomoć, koja se sufinancira s do 500 kn.

Podnošenje prijava započinje 14.10.2021. u 9:00 sati putem sustava za e-Prijavu.

 

Za detaljnije informacije o Pozivu i prijavi, slobodno se obratite našim konzultantima

 

Photo: Pixabay