EU fondovi za turizam u 2020. godini - otvoreni pozivi i najave Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma početkom godine redovno je objavljivalo natječaje za bespovratna sredstva za razvoj turizma, a u planu je bila i objava programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za 2020.

No, zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19 sredstva namijenjena za provođenje programa preusmjerena su na provedbu mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma.

Trenutno su poduzetnicima u turističkom sektoru dostupni krediti HBOR-a za financiranje obrtnih sredstava.

 

 

Za natječaj za fotonaponske elektrane u turizmu iz 2019. godine pogledajte ovdje: Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu.

 

Imate pitanje u vezi poziva i natječaja iz EU fondova? Želite bespovratna sredstva za turizam? Kontaktirajte nas na: pitaj@mentorica.biz ili androlic@androlic-konzalting.hr.