EU projekti i najčešće greške poduzetnika u provedbi EU projekata

EU projekti su odličan način za poboljšanje poslovanja. Iako su poduzetnici vrlo aktivni i relativno uspješni u povlačenju EU sredstava, koliko je uspješna provedba EU projekata te da li su dodijeljena sredstva u potpunosti iskorištena ovisi o kvaliteti provedbe projekta. Saznajte što su te kako izbjeći financijske korekcije.

EU projekti počinju s pripremom prijave

Da bi ostvarili bespovratna sredstva iz EU fondova cijeli tim ljudi mora uložiti vrijeme, znanje i kapacitete prvo za pripremu projektne prijave. Potrebno je ishoditi razne potvrde, izraditi projekte, ishoditi građevinsku dozvolu, prikupiti informativne ponude, istražiti tržište, kvalitetno izraditi projektnu prijavu.

Ovisno o kakvom se pozivu radi - ograničenom, privremeno otvorenom ili „trajno“ otvorenom, odnosno do iskorištenja sredstava (najbrži prst) - tako ćete se i pripremati. Ako se radi o pozivu koji je otvoren do iskorištenja sredstava prijavu ćete najvjerojatnije spremati za predaju na određeni datum točno u definirano vrijeme. Jer inače postoji vjerojatnost da neće biti dovoljno sredstava za financiranje vašeg projektnog prijedloga.

Dakle, investirali ste svoj novac, ljudske i stručne resurse da bi se igrali igricu najbrži prst. Mjesecima nakon tog trenutka napokon dolazi konačna odluka o financiranju i vašoj sreći nema kraja. No pravi posao tek počinje.

Upravo je provedba EU projekta ključna za uspješnost projekta te iziskuje bitno više rada, usuglašavanja i aktivnosti.

Greške koje poduzetnici rade kad je u pitanju provedba EU projekata

Definiranje projektnog tima za EU projekt

 • U tim postave osobe koje su preopterećene svakodnevnim poslovima te nemaju vremena ili nemaju saznanja o aktivnostima provedbe projekta.
 • Članovi tima se međusobno ne slažu.
 • Osobe koje rade na projektu nisu nagrađene za dodatni angažman pa iskazuju nezadovoljstvo sudjelovanje te bojkotiraju provedbu određenih aktivnosti.
 • Članovi tima nisu svjesni svojih zadataka.

Rezultat: kašnjenja s provedbom aktivnosti, kašnjenja s dostavom dokumentacije potrebnom za izvještavanje…

Čuvanje dokumentacije za EU projekt

 • Nisu zadužili osobu koja će brinuti o čuvanju i arhiviranju dokumentacije vezano uz provedbu projekta.

Nepoštivanje zadanih rokova definiranih projektom, dokumentacijom za nadmetanje, ugovorom s dobavljačima…

Izmjena kriterija odabira nakon provedenog postupka nabave.

Nepoštivanje rokova plaćanja sukladno ugovorenom.

Financijske korekcije 

Ovisno o nepravilnostima, korisnik može snositi i određene financijske korekcije. Najteže greške i iznosi financijskih korekcija za Neobveznike zakona o javnoj nabavi (poduzetnike) su:

 • Prijevara – 100% financijska korekcija.
 • Sukob interesa koji se odnosi na postupak s javnom objavom – 100% financijska korekcija.
 • Planirani cilj projekta nije ostvaren – 100% financijska korekcija.
 • Izostanak objave poziva na dostavu ponuda na www.strukturnifondovi.hr – 100% financijska korekcija (postoji mogućnost umanjenja korekcije).
 • Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave – 100% financijska korekcija.
 • Skraćivanje rokova za dostavu ponuda – 5 do 100% financijske korekcije.
 • Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog diskriminirajućih kriterija u pozivu na dostavu ponuda – do 25% financijska korekcija.
 • Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora – do 25% financijska korekcija.
 • Diskriminirajuće tehničke specifikacije – do 25% financijska korekcija.
 • Izmjena ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda – do 25% financijska korekcija.
 • Nejednaki tretman ponuditelja tijekom pregleda i ocjene ponuda koji je doveo do pogrešnog odabira ponuditelja – do 25% financijska korekcija.
 • Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz  poziva na dostavu ponuda – 25% financijska korekcija.

Cijeli pravilnik možete pronaći na ovom linku: Strukturni fondovi - pravilnici.

EU projekti zahtjevaju stručno vodstvo kako bi se ostvarila uspješna provedba EU projekata. Redovito objavljujemo pitanja i odgovore iz područja EU projekata i to možete čitati ovdje: EU projekti i poticaji za poduzetnike.

Ako Vam je potrebna pomoć oko provedbe sufinanciranog projekta ili provedba postupaka nabave s javnom objavom, na raspolaganju su Vam naši iskusni EU konzultanti.

 

Tekst pripremila: Kristina Androlić

Photo: Pixabay