HAMAG-BICRO Financijski instrumenti za poticanje rasta i razvoja MSP-ova - I. dio

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzetnicima nudi različite programe, odnosno financijske instrumente za poticanje rasta i razvoja njihovih poduzeća, te za ostvarivanje povoljnijeg financiranja putem poslovnih banaka.

Najznačajniji financijski instrumenti su ESIF zajmovi (Mikro i Mali zajmovi, ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva, Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj) te Nacionalna jamstva (program PLUS) i ESIF jamstva (ESIF Pojedinačna jamstva, ESIF ograničeno portfeljno jamstvo, Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj).

Kroz dva članka donosimo sveobuhvatni pregled navedenih financijskih instrumenata, a počinjemo s pregledom zajmova.

ESIF zajmovi

ESIF Mikro investicijski zajam i ESIF Mali zajam

Financijski instrumenti ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro investicijski zajam te mali zajam namijenjeni su mikro i malim subjektima malog gospodarstva, te srednjim gospodarskim subjektima a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj Financijskih instrumenta je kreditiranje mikro i malih te srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja, a u svrhu:

  • osnivanja obrta i trgovačkih društava
  • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
  • samozapošljavanja
  • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Namjena zajma je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te u obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma).

U nastavku je prikaz najznačajnijih stavki ESIF Mikro i Malog zajma.

Program

ESIF Mikro investicijski zajam

ESIF Mali zajam

Ciljna skupina

- Mikro gospodarski subjekt

- Mali gospodarski subjekt

- Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt

- Mikro gospodarski subjekt

- Mali gospodarski subjekt

- Srednji gospodarski subjekt

- Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt

Iznos

Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa

0,5% - 1,5%

0,5% - 1,5%

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate

Do 5 godina uključujući poček

Do 10 godina uključujući poček

 

Instrument osiguranja

Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora

De minimis (potpora male vrijednosti)

De minimis (potpora male vrijednosti)

Namjena

- Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

- Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

- Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

- Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu: financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika; modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja; financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima; zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta; financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje; postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika; povećanje konkurentnosti; podmirenje obveza prema dobavljačima; priprema izvoza; poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni.

U nastavku je prikaz najznačajnijih stavki ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva.

Značajka instrumenta/ Naziv programa

ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

Mikro gospodarski subjekt

Mali gospodarski subjekt

Iznos

Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa

1,5% - 3,5%

Poček

Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate

Do 3 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja

Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena

Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja.

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

  • Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • Mjera 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Financijski instrumenti su namijenjeni ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma.

U nastavku je prikaz najznačajnijih stavki Mikro i Malog zajma za ruralni razvoj

Program

Mikro zajam za ruralni razvoj

Mali zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva

Iznos

Od 1.000 EUR do 25.000 EUR

Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR

 

Kamatna stopa

- 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

- 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

- 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

- 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate

Do 5 godina, uključujući poček

Do 10 godina, uključujući poček

Instrumenti osiguranja

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora

De minimis, javna potpora

De minimis, javna potpora

 

Namjena

- Osnovna sredstva

- Obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

- Osnovna sredstva

- Obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

Ako imate dobru poduzetničku ideju a potrebna su vam financijska sredstva, ESIF zajmovi mogu biti točno ono što vam treba. A Androlić konzalting sa svojim iskustvom i stručnošću može vam pomoći kroz savjetovanje, izradu poslovnog plana i podnošenje zahtjeva za zajam. Stoga se obratite s povjerenjem na [email protected].