Horizontalne teme - Što sve uključuju i zašto su važne?

EU projekti i poslovni planovi za HZZ samozapošljavanje moraju zadovoljiti određene kriterije kako bi bili odobreni. Postoje ključni elementi, ali postoje i elementi na kojima se mogu dobiti dodatni bodovi. Horizontalne teme su prilika za bodove kroz stvaranjem male promjene koja doprinosi većim ciljevima.

Što su horizontalne teme?

Horizontalnim temama se doprinosi promicanju jednakih mogućnosti, nediskriminaciji i očuvanju prirode. Natječaji iz EU fondova među dokumentacijom sadrže i upute, tj. prijedloge za doprinos horizontalnim temama. Horizontalne teme uključuju:

 • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije
 • pristupačnost za osobe s invaliditetom
 • održivi razvoj

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca te zabrana diskriminacije

Tema uključuje promicanje ravnopravnosti spolova, promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Dionici projekta moraju voditi računa o rodnoj ravnopravnosti (kakav je učinak rodnih razlika na projektne aktivnosti, postoji li rodna neutralnost i neosjetljivost na rodne razlike, izbjegavanje rodnih stereotipa). Zabranjena je diskriminacija na osnovi „rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanju, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije“.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Tema uključuje pristupačnost koja se odnosi na:

 • fizičku infrastrukturu
 • informacijsko-komunikacijsku pristupačnost
 • razumnu prilagodbu i univerzalni dizajn
 • pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti.

Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom UN-a, osobe s invaliditetom imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja mogu u međudjelovanju s različitim preprekama sprječavati njihovo učinkovito i puno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Projekti koji uključuju građevine i javni prijevoz trebaju razmotriti pitanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Primjeri informacijsko-komunikacije pristupačnosti su: Brailleovo pismo za slijepe osobe, znakovni jezik za gluhe osobe, tekstovi jednostavni za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim poteškoćama, educirani prevoditelji za gluhoslijepe osobe, pristupačnost mrežnih stranica za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima. Razumna prilagodba je mjera prilagođena potrebama pojedine osobe, a univerzalni dizajn podrazumijeva oblikovanje proizvodom okruženja, programa i usluga da se njima mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja (pr. korištenje slika i simbola uz tekst za prijenos informacija, čitljivi fontovi i razumna veličina s dobrim vizualnim kontrastom između pozadine i teksta).

Održivi razvoj

Tema Održivi razvoj nije novost s obzirom na ciljeve Europske unije i njenih članica. Održivi razvoj može uključivati zelenu javnu nabavu i održivu nabavu, klimatske izazove, poboljšanje učinkovitosti resursa u projektu. Ovom temom želi se uspostaviti ravnoteža između ekoloških, društvenih i gospodarskih ciljeva. Potrebno je zadovoljiti minimalne zakonske uvjete bez obzira hoće li se ili neće projektom dati doprinos nekoj horizontalnoj temi. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša, doprinos ispunjenu ekoloških ciljeva, ušteda energije i smanjene emisije CO2 te poticanje zelenih inovacija samo su neki od primjera kako se projektom može dati doprinos temi održivog razvoja.

Iako su navedene teme bile u sklopu Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela, primjenjive su i za druge natječaje. Svaki natječaj ima svoja pravila i upute, ali u pogledu horizontalnih tema ne razlikuju se puno.

U sklopu ove teme može se spomenuti i načelo dobrog upravljanja, uključujući suradnju s civilnim društvima (pr. projekt uključuje suradnju s Centrom za ljudska prava i nastavak uspješnog poslovanja poduzeća kao primjer drugim malim poduzetnicima Hrvatske).

SAŽETAK:

Horizontalne teme uključuju doprinos:

 • jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
 • pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • održivom razvoju
 • načelu dobrog upravljanja, suradnja s civilnim društvima

Photos: Pixabay