Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

01.02.2022. započele su prijave za Natječaj za tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja. Detalje saznajte u tekstu.

Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici javne potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Natječaj vrijedi 150.000.000,00 kn. Najniži iznos potpore iznosi 150.000,00 eura, a najviši 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Rok za podnošenje prijava je 28.02.2022.

 

Za sva pitanja u vezi pojedinog javnog natječaja ili poziva, slobodno se obratite našim stručnjacima.

 

Photo: Pixabay