Izmijenjen plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Naglasak je na osiguravanju samodostatnosti, odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje. Dio sredstava usmjerit će se na šumarski sektor i sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Osiguran je iznos od 260 milijuna kuna za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva (tipovi operacija 6.1.1. i 6.3.1.), a za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osiguravano je 140 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije.

Dodatna sredstva od 200 milijuna kuna usmjerit će se za ulaganja u tovilišta za svinje kao nadogradnja već objavljenog natječaja za reprocentre iz 2020. godine. Uz ovaj natječaj korisnicima će biti na raspolaganju i sredstva za „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

U pripremi je i natječaj za izgradnju modernih skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice kao odgovor na poremećaje cijena u sektoru ratarstva. Raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 150 milijuna kuna.

Ulagat će se i u šumarski sektor, na povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme, za što je osigurano 147 milijuna kuna.

Dodatna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na raspolaganju su korisnicima kojima su prirodne nepogode uništile njihov proizvodni potencijal, ali i onima koji su pretrpjeli znatnije štete uslijed bolesti koje su zahvatile određene poljoprivredne kulture (tip operacije 5.2.1.)

Indikativni plan objave natječaja

Napominjemo da je ovo samo indikativno vrijeme objave natječaja koje se može mijenjati sukladno mogućnostima i prioritetima Ministarstva.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na jedan od ovih natječaja, ili samo želite saznati više, pošaljite upit našim stručnim konzultantima.

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Photo: Pixabay