Kako povući sredstva iz EU?

Bespovratna sredstva iz fondova EU dostupna su širokom spektru dionika (nevladinim organizacijama, udrugama, sindikatima, udrugama poslodavaca, obrazovnim institucijama, malim, srednjim i velikim poduzećima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave). Prema organizacijskom obliku i ustrojstvu prijavitelja ovisi o tome na koje natječaje se može prijaviti te kako dobiti novce iz fondova EU. Tako je na primjer kohezijski fond usmjeren na velike infrastrukturne projekte te su prihvatljivi prijavitelji tijela javne vlasti, Europski fond za regionalni razvoj usmjeren je na povećanje konkurentnosti gospodarstva te je namijenjen malim i srednjim poduzećima, gospodarskim subjektima, dok je Europski socijalni fond usmjeren na zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te su prihvatljivi prijavitelji udruge, škole, ustanove socijalne skrbi i slično. Prema tome, prvi korak je pronaći prikladan sektor u koji spada Vaša organizacija te na temelju toga definirati prikladne natječaje. U potrazi za prikladnim natječajima te kod definiranja projektnih prijedloga i prijavi projekata možete se tržiti usluge konzultantskih kuća koja imaju iskustva u takvim poslovima čime drastično povećavate vaše šanse za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU.