Mogu li korisnici iz BIH koristiti EU sredstva?

Bosna i Hercegovina je trenutno potencijalni kandidat u pogledu članstva u Europskoj uniji. Ta uloga ne omogućuje jednake prilike kao što imaju trenutne članice unije, ali daju određena prava.  U nastavku teksta doznajte za što mogu aplicirati subjekti iz područja BiH.

Instrument pristupne pomoći (IPA)

Instrument pristupne pomoći predstavlja financijsku i tehničku pomoć za reforme EU u zemljama potencijalnih kandidata, ali i zemljama kandidatkinja. IPA fondovi omogućuju izgradnju kapaciteta korisnika tijekom procesa pristupanja. Rezultat pomoći su pozitivna i progresivna kretanja u određenoj regiji. U razdoblju 2007. – 2021. IPA je imala proračun u iznosu od 11,5 milijardi eura, a IPA II 12,8 milijardi eura za razdoblje 2014. – 2020. godine. 2018. godine Europska komisija predstavila je prijedlog Uredbe o uspostavi Instrumenta pretprisutne pomoći (IPA III) u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

Pretpristupni fondovi EU služe kao pomoć korisnicima u političkim i gospodarskim reformama kao priprema za prava i obveze koje ih čekaju kao članove unije. Istovremeno, EU može ostvariti zadane ciljeve u pogledu održivog gospodarskog oporavka, klimatskih promjena, prometa i sl. Novi instrument trebao bi povećati upravljanje iz unije što će omogućiti nagrađivanje uspješnosti i napretka prema ključnih prioritetima i veću fleksibilnost kao odgovor na promjenjive potrebe partnera.

2020. Europska komisija donijela je Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan (Economic and Investment Plan for the Western Balkan) s ciljem dugoročnog gospodarskog oporavka regije, poticanja regionalne integracije s EU, podupiranja zelene i digitalne tranzicije. Radi se o investicijskom paketu vrijednosti financijskih sredstava do 9 milijardi eura za regiju. Namjena potpore je za uvođenje širokopojasne infrastrukture, infrastrukture za gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, obnovi javnih i privatnih zgrada sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije stakleničkih plinova, razvoj glavnih cestovnih i željezničkih veza u regiji.

Programi unije

Za period 2014. – 2020. BiH su bili omogućeni sljedeći programi:

 • Horizon 2020 (istraživanje i inovacije)
 • COSME (konkurentnost poduzeća)
 • Kreativna Europa (kulturni i kreativni sektor)
 • Erasmus+ (obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport)
 • Carina 2020 (suradnju između nadležnih carinskih tijela EU i njihova učinkovitost)
 • Fiscalis 2020 (poboljšanju pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu)
 • Europa za građane 
 • COST (suradnja znanstvenika, nevladinih organicija, malih i srednjih poduzeća)
 • EUREKA (istraživački projekti u kojima sudjeluje gospodarski sektor, razvojno-istraživački centri i visoka učilišta).

Povijest EU i BiH

Europska unije je najveći pružatelj financijske pomoći BiH:

 • 2007. – 2020. pretpristupnih fondova EU u iznosu od 1,19 milijardi eura
 • od 1999. godine 2,4 milijardi eura zajmova Europske investicijske banke
 • od 2009. osigurano 284,3 milijuna eura bespovratnih sredstava za Investicijski okvir za zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework)

0d 2018. EU je dala BiH 101,85 miliona eura za humanitarne potrebe izbjeglica i imigranata. U petak je dodijeljeno još 2,5 milijuna eura potpore. Europska komisija isplatila je 125 milijuna makrofinancijske pomoći BiH kao dio hitnog paketa MFA (Macro-Financial Assistance) vrijednog 3 milijarde eura kao pomoć oporavku gospodarstva od pandemije uzrokovane virusom Covid-19.

Više informacija o mogućnostima korištenja sredstava iz EU potražite na stranici Europa.ba.

 

Photo: Pixabay