Mogu li nabaviti vozilo za rad preko bespovratnih potpora EU?

Kupnja osobnog automobila za potrebe poslovanja nije moguća u sklopu EU fondova. Nabavka vozila moguća je potencijalno kroz javne natječaje koji su namijenjeni nabavi energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih vozila. Za novosti o takvom tipu natječaja pratite Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima.

Potrebno je pažljivo pročitati dokument Upute za prijavitelje za pojedini natječaj da budete pravilno informirani i sigurni što je moguće financirati, a što ne kroz natječaj.

 

Photo: Pixabay