Mogu li OPG-ovi koristiti EU fondove za turističke djelatnosti?

Imamo OPG, mali, za vlastite potrebe. U vlasništvu smo i stare/ruševne kuće koju bi željeli obnoviti za potrebe seoskog turizma putem EU projekta. Molim Vas ukoliko znate možemo li aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova?

Postoje EU natječaji i javni pozivi usmjereni na razvoj turističke djelatnosti na OPG-u. Radi se o natječaju u sklopu mjere 73.14 Razvoj poslovanja u ruralnim područjima. (bivša mjera 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost (djelatnost turizma ili druge dopunske djelatnosti).

Projekti će se provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području općine/grada u kojoj je sjedište korisnika, ili u susjednoj JLS.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.

Troškovi izgradnje, rekonstrukcije i opremanja objekata su prihvatljivi troškovi. Bitno je da kod prijave projekta već imate riješenu potrebnu građevinsku dokumentaciju – Glavni projekt, Građevinsku dozvolu, odnosno što je primjenjivo prema obuhvatu i vrsti radova.

Visina potpore koja se može ostvariti iznosi od 10.000 EUR do maksimalno 200.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati na 80% za mlade poljoprivrednike i do 85% za mala poljoprivredna gospodarstva.  

Osim kroz ovaj natječaj, bespovratna potpora se može ostvariti i kroz natječaj Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva. Pod uvjetom da je natječaj usmjeren i na ruralni turizma. Što npr. 2023. godine nije bio slučaj, već je usmjerenje bilo na turističke agencije, restorane i plovne objekte za krstarenje.

Osim bespovratnih potpora, na raspolaganju su i kreditna sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak, gdje su OPG-ovi prihvatljivi korisnici, te su ulaganja u razvoj turizma također prihvatljiva ulaganja.

https://www.hbor.hr/investicije-posebnih-segmenata-msp-ova-u-okviru-npoo-a/650

https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika-394/394

 

Za više informacija o mogućnostima financiranja obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay